استان ها

نشست بررسی ظرفیت های منطقه آزاد انزلی و تدوین برنامه‌های اجرایی برای دهه آینده/ منطقه آزاد انزلی از مناطق اثرگذار در روابط فرامنطقه ای ایران

همانطور که توسط آژانس Borna از Gilana گزارش شده است ؛ مهندس سید مهدی نقوی ، رئیس سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست اظهار داشت: مناطق آزاد ایجاد شده در کشور ظرفیت های بسیار مختلفی دارند و هر منطقه آزاد باید بر اساس زیرساخت ها و توانمندی های موجود برنامه های لازم را تدوین و اجرا کند. در این زمینه ، سایر ارگان ها و نهادهای مسئول باید زمینه ای برای توسعه زیرساخت ها در این زمینه و با در نظر گرفتن پتانسیل هر منطقه فراهم کنند.

وی همچنین به لزوم توسعه زیرساخت های صنعتی و گردشگری اشاره کرد و افزود: منطقه آزاد انزلی با توجه به مزایای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ، همجواری با پایتخت و بستر لازم برای تجارت بین کشورهای خزر و اوراسیا و موقعیت تجاری مسیر کریدور ، سرمایه گذاران ، و اکنون علاوه بر دو شهر صنعتی فعال در این منطقه قیمت در زمینه گردشگری ، سرمایه گذاران داخلی و خارجی تعدادی پروژه نیز راه اندازی کرده اند که این نیز به دلیل استقبال سرمایه گذاران است. شهر صنعتی شماره 3 مورد در دستور کار این سرزمین است.

دکتر احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با ابراز خرسندی از عملکرد منطقه آزاد انزلی در حوزه اقتصاد اظهار داشت: براساس تحقیقات انجام شده منطقه آزاد انزلی کوچکترین منطقه آزاد در کشور. ، اما از نظر شاخص های اقتصادی و شاخص ، اقتصاد مقاومتی در موقعیت بالایی قرار دارد و در بسیاری از شاخص ها مقام اول را به خود اختصاص داده است ، که نشانگر تلاش برنامه های سالم و تحولات اقتصادی است.

وی افزود: بهره گیری از پتانسیل های بخش خصوصی یکی از مهمترین عوامل موفقیت در مناطق آزاد است و همچنین منطقه در جذب سرمایه گذار و به کارگیری بخش خصوصی نیز عملکرد خوبی داشته است و می توانیم سرمایه گذاران را برای ایجاد ظرفیت جذب کنیم. در زمینه خدمات گردشگری ، عملکرد اقتصادی در منطقه بیش از گذشته رشد کرد.

دکتر محمد علی وکیلی ، معاون وزیر فرهنگ ، جهانگردی و صنایع خلاق در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز به لزوم وجود زمینه فرهنگی و کاهش ناهمگنی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد باید بر سرزمین های خود تمرکز کنند. . باید توجه بیشتری به صنایع دستی ، صنایع خلاق و بوم گردی و فرصتهای گردشگری منحصر به فرد هر منطقه داده شود.

وی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت ها و زیرساخت های فرهنگی برای توسعه اقتصادی در مناطق آزاد ضروری است ، خاطرنشان کرد: البته سرمایه گذاران مناطقی را انتخاب کرده اند که از نظر آموزش و آموزش ، کیفیت ، بهداشت و بهداشت برای مردم بالاتر باشد. فرصت شغلی خوبی داشته باشید

معاون وزیر فرهنگ و هنر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تقویت ظرفیت جوامع محلی را پیش شرط فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه آزاد خواند و گفت: و برگزاری رویدادهای بین المللی برای ارائه فرصت ها ، حوزه انتخابیه همچنین سطح درآمد ، رفاه و امنیت اجتماعی را افزایش می دهد.

دکتر حسین گروسی ، نه معاون دبیر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ، که در این نشست تخصصی شرکت کرده بود ، گفت: مناطق آزاد کشور تحت شرایط موجود و تحریم های کشور ما سرکوب می شوند. عملکرد منطقه آزاد انزلی و رایزنی های مختلف در مورد افزایش روابط تجاری با کشورهای اوراسیا نشان می دهد که این منطقه پیشرفت چشمگیری داشته است.

وی همچنین با اشاره به حمایت روزافزون مجلس شورای اسلامی در تدوین و پیشبرد استراتژی های اقتصادی ، افزود: از طریق مشاوره ها و ارائه دقیق و عملکرد مناطق آزاد در زمینه های اقتصادی ، آموزشی ، فرهنگی ، گردشگری و توسعه. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی ، اعضای محترم مجلس شورای اسلامی ، همچنین دانش دقیق و کامل تری از امکانات مناطق آزاد کسب کرده اند و در این زمینه تلاش می شود موانع اجرای صحیح مناطق آزاد برداشته شود. قوانین منطقه

در ادامه این جلسه ، اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی ، معاونان اقتصاد و سرمایه گذاری ، فرهنگ و گردشگری نیز گزارش عملکرد خود را ارائه دادند.

67777

455

55

23

فهرست مطالب

دکمه بازگشت به بالا