استان ها

دومین گرمخانه آقایان کرج راه اندازی شد

به گزارش تیتر اول از البرز؛ علی کمالی اهل روستا با اشاره به دستور استاندار البرز و تاکید شهردار کرج بر گلخانه پ. 1200 متر مربع با زیربنای 600 متر برای تکمیل این کار در نظر گرفته شد.

این مسئول افزود: این مرکز واقع در پشهنگی از 31 آذرماه به طور کامل مجهز و آماده پذیرش 800 بیمار است.

به گفته معاون محیط زیست و محیط زیست شهری شهرداری کراجا، این گلخانه با سه داروی مجزا برای غربالگری اعتیاد، سن و بیماری آماده پذیرایی از مددجویان است.

کمالی رستا در ادامه سخنان خود به راه اندازی گلخانه سیار در کرای اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه بارش برف و باران با همه زیبایی که دارد برای بی خانمان ها نیز با مشکل مواجه می شود، بهره برداری از گلخانه سیار لازم است. در شهر احساس شد

وی افزود: بر این اساس اتوبوس سیار گلخانه ای از 22 آذرماه فعال شده و از ساعت 21 در حال گشت زنی در سطح شهر برای ساماندهی و هدایت افراد بی خانمان و کارتن خواب ها به سمت گلخانه آقایان و بانوان است.

46

دکمه بازگشت به بالا