جامعه

جزییاتی بیشتز از برگزاری جشنواره معلمان هنرمند

مدیرکل وزارت آموزش ، فرهنگ ، هنر ، اردوها و آموزش و پرورش با اشاره به جشنواره ملی معلمان هنر اظهار داشت: برگزاری مسابقات در اشکال و اشکال مختلف از مدت ها قبل یکی از اهرم های بیان در جامعه بشری و کشورهای دیگر. به صورت سازمان یافته و هماهنگ تر در سازمان های آموزشی. و آموزشی بوده و هست.

علی رمضانی در مصاحبه با تیتر اول ، وی اظهار داشت: دنیای پیچیده و شتاب گرفته امروز همراه با مطالب علمی تا حدی بر ساختارها و سازمانهای آموزش و پرورش تأثیر می گذارد که نیاز به بازنگری و به روزرسانی مداوم برنامه ها و فعالیتهای روزمره آشکار و ضروری شده است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های سیستم آموزشی جدید و مدرن توجه جدی به نیازهای متنوع مخاطبان و آمادگی برای نشان دادن توانایی ها و استعدادهای معلمان است. سازماندهی مسابقات با اشکال و اشکال مختلف از مدتها قبل یکی از اهرمهای بیان در جامعه بشری و به صورت سازمان یافته و منسجم تر در سازمانهای آموزش و پرورش بوده است.

رمضانی گفت: اوقات فراغت در تدریس معلمان فرصتی برای برنامه ریزی ، ارزیابی استعدادها و تلاش برای بیان خلاقیت جامعه فرهنگی و ابتکارات فرهنگی و هنری با تشویق معلمان برای حضور در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری و ارائه توانایی های خود ، آموزشی است. فرآیند. “می تواند نشاط و طراوت بیشتری به اثربخشی آموزش وارد کند. مجموعه مسابقات فرهنگ و هنر که در شکل جدید آموزش ایرانی اسلامی بیش از سی سال عمر در حوزه دانشجویی دارد ، آماده عرصه اندیشه های فرهنگی و هنری ، شکوفایی و شکوفایی استعدادها است. در طول سالها ، و بسیاری از هنرمندان و روشنفکران را به جامعه اسلامی ایران آورده است.

مدیرکل فرهنگ ، هنر ، اردوها و حوزه آموزش وزارت آموزش و پرورش گفت: “با استفاده از امکانات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، با اشاره به مقررات و تصویب استاندارد سازی 1985 فرآیندهای شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهای اصلی در هر بخش) و برنامه های ارتباطی وزارت آموزش و پرورش در سال 1999 ، با تأکید بر نقش مدیران و معلمان در آموزش و پرورش و جشنواره های فرهنگی و هنری با رویکرد جدید و بر اساس آموزش مهارت ها و مبتنی بر آسیب شناسی های مکرر با دیدگاه متعالی و پتانسیل منحصر به فرد جامعه فرهنگی هنری معلمان و همچنین موسسات و سازمانهای فرهنگی و هنری مشابه. و همچنین تلاش برای تسهیل آماده سازی برای ارائه آثار فرهنگی و هنری معلمان معتبر به عنوان یک محصول و سبک قابل استفاده در جمهوری اسلامی ایران.

وی اهداف این جشنواره را اعلام کرد
1. جبران خسارت و ایجاد بستری برای تولید و توسعه مطالب متناسب با فرهنگ های اسلامی ، انقلابی ، ملی و بومی
۲. تقویت مبانی فکری ، فرهنگی و هنری معلمان
3. ایجاد شرایط برای تحرک ، پویایی ، نشاط و سرزندگی بیشتر معلمان از طریق مسابقات سازنده و متعالی
4. ایجاد همدلی ، هم افزایی ، تعاملات فرهنگی و اجتماعی و تبادل دانش و مهارت بین معلمان
5- معلمان علاقه مند به فعالیتهای فرهنگی و هنری را شناسایی کرده و شرایط لازم را برای بهبود دانش ، بینش و مهارتهای آنها ایجاد کنید
6. ارزیابی و ارائه توانایی ها و مهارت های علمی ، ادبی و هنری معلمان
7. توسعه و تعمیق فعالیتهای جمعی و گروهی و حداکثر دخالت معلمان در فعالیتهای فرهنگی و هنری
8. تلفیق و ارتقا فعالیتهای فرهنگی و هنری معلمان
9. استفاده از ظرفیت معلمان هنرمندان مطابق با اهداف برنامه درسی دولت و فعالیتهای آموزشی
10 – تکریم و تکریم ارزشهای معنوی و ارزشمند معلمان هنرمند به عنوان یک سیستم آموزشی ؛ اعلام کرد

رمضانی شرکت کنندگان در این جشنواره شامل معلمان کلیه دوره های آموزشی (رسمی ، پیمانی ، پیمانی ، آموزشی) ، کلیه کارمندان و کارشناسان اداری ، مدیران ، معاونان ، مربیان ، مشاوران آموزش و کار و همچنین معلمان مدارس می باشند. سازمان های دولتی اعلام کرد که امسال در مدارس غیردولتی کار می کنند.

مدیرکل فرهنگ ، هنر ، اردوها و آموزش وزارت آموزش و پرورش رشته های این جشنواره را رشته های آفرینش ادبی ، رشته های نقد ادبی و هنری ، رشته های رسانه و فضای مجازی ، رشته های هنرهای آوازی ، رشته های هنرهای نمایشی و تجسمی عنوان کرد. رشته های هنری.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا