استان ها

ایرانیان بر چه اساسی غذا انتخاب می‌کنند؟

ایرانی ها غذای خود را بر چه اساسی انتخاب می کنند؟

یک مطالعه تحقیقاتی نشان داد که بزرگسالان ایرانی غذا را بر اساس انگیزه هایی مانند جذابیت حسی، محتوای طبیعی و سلامت انتخاب می کنند و دانش غذایی و نگرانی اخلاقی کمترین انگیزه برای انتخاب غذا در میان گروه های جمعیتی مختلف ایرانیان بوده است.

به گزارش بارنا؛ انتخاب های غذایی شامل تصمیماتی است که فرد ناخودآگاه یا آگاهانه در زمان خرید، در زمان مصرف غذا یا بین این دو زمان می گیرد. انتخاب غذا به خودی خود توسط عوامل زیادی تعیین می شود. یکی از مهم ترین عوامل موثر در انتخاب غذا، ترجیح، تمایل به مصرف و علاقه است. در دسترس بودن غذا در محیط های جغرافیایی و عوامل اقتصادی نیز بر انتخاب غذا تأثیر می گذارد.

لازم به ذکر است که انتخاب غذا نه تنها عاملی موثر بر کشاورزی، محیط زیست، تجارت، فرهنگ و اقتصاد در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و جهانی است، بلکه یکی از عوامل مهم تعیین کننده سلامت و رفاه است. ماهیت افراد، خانواده ها و جوامع.

دکتر سارا جلالی فراهانی; شهید بهشتی پژوهشگر مرکز عوامل تعیین کننده سلامت انستیتوی غدد درون ریز و علوم متابولیک دانشگاه در این خصوص گفت: شناخت و افزایش آگاهی نسبت به عوامل موثر در انتخاب غذا می تواند در تصمیم گیری های مختلف تأثیر مفیدی داشته باشد. تولید و معرفی محصولات جدید به بازار خصوصی برای برنامه ریزی سیاست های عمومی و توسعه مداخلات با هدف بهبود عادات غذایی. بر اساس شواهد موجود؛ انتخاب غذا تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل روانی، اجتماعی و فرهنگی است.

وی با اشاره به تفاوت در محرک های انتخاب غذا در بین کشورها و فرهنگ ها، افزود: درک تفاوت های نژادی و فرهنگی در محرک های انتخاب غذا ضروری به نظر می رسد.

با توجه به اهمیت شناسایی محرک‌های انتخاب غذا، پژوهشگران مرکز تعیین‌کننده‌های سلامت پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی مطالعه‌ای را به منظور بررسی روایی و پایایی پرسشنامه انتخاب غذا انجام دادند تا مهم‌ترین محرک‌های انتخاب غذا را شناسایی کنند. بزرگسالان ایرانی

در توضیح روش این مطالعه، دکتر. جلالی فراهانی گفت: اولین قدم در بررسی انتخاب های غذایی و عوامل موثر بر آن در جامعه، دسترسی به ابزاری معتبر برای جمع آوری داده های واقعی و معتبر است. پرسشنامه انتخاب غذا، پرسشنامه ای است که برای اولین بار در انگلستان توسط استپتو و پولارد ساخته شد که محرک های انتخاب غذا را در 9 بعد مختلف از جمله سلامت، خلق و خو، راحتی، جذابیت حسی، محتوای طبیعی، قیمت، کنترل وزن و آشنایی اندازه گیری می کند. ارزش غذا و نگرانی اخلاقی. این پرسشنامه به طور گسترده برای بررسی عوامل انتخاب غذا در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

این محقق ادامه داد: برای بررسی روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه ترجیح غذایی، نسخه فارسی این پرسشنامه توسط بیش از هزار بزرگسال ایرانی تکمیل شد که حدود 900 نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

به گفته این محقق؛ نتایج پژوهش روایی کافی نسخه ایرانی پرسشنامه انتخاب غذا را تایید کرد و نتایج نشان داد که جذابیت حسی، محتوای طبیعی و سلامت مهم‌ترین محرک‌های انتخاب غذا و دانش غذایی و نگرانی اخلاقی کمترین میزان را داشتند. مهم. محرک های مهم انتخاب غذا در گروه های مختلف جمعیتی ایران

دکتر جلالی فراهانی در خاتمه خاطرنشان کرد: این یافته‌ها اطلاعات مفیدی را برای بازاریابی مواد غذایی در ایران و همچنین برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری سلامت با هدف ترویج عادات غذایی سالم‌تر در ایران فراهم می‌کند.

آیا این پست مفید بود؟

بر اساس نتیجه رای دادن به و رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا