استان ها

استفاده از شیوه های کشاورزی مدرن در بافق ضروری است

به گزارش خبرگزاری تیتر اول یزد؛ اسماعیل دهگان چاوازی در جلسه مشترک با مسئولان اداره آب منطقه ای استان یزد اظهار داشت: در بسیاری از موارد ، آبهای زیرزمینی که به خودی خود یک ثروت ملی است ، یک مدیریت و نظارت جدی نیست.
وی افزود: از کشاورزی جدید می توان برای روش های آبیاری جدید و قطره ای یا از بخش کشاورزی برای تأمین آب استفاده کرد و با بازیابی کانال ها می توان مشکل کمبود آب را به طور معمول برطرف کرد.
این مقام دادگاه به لزوم تصفیه آب در بخش صنایع اشاره کرد و گفت: در بخش صنعتی ، تصفیه آب ضروری است که باید به آن توجه شود و از راه حل های مناسب استفاده شود.
وی افزود: با هدایت آب و فاضلاب شهری به مکانی خارج از شهر و سپس تصفیه و استفاده مجدد از آن در چرخه صنعتی و کشاورزی می توان از انحراف آب جلوگیری کرد.
شهردار بافقا بر تعامل و هماهنگی جهاد کشاورزی و آب منطقه ای تأکید کرد و گفت: به منظور مدیریت منابع آب و جلوگیری از اتلاف آنها و دستیابی به نتایج بهتر در سایه مدیریت بهتر ، ادارات مسئول باید با هم کار کنند ، نظارت و کنترل کنند. هماهنگی بیشتری با یکدیگر ایجاد کنید.
وی شیوه های نامناسب کشاورزی و برداشت بی رویه آب زیرزمینی را از دلایل اصلی تأثیر بر پیکره آب زیرزمینی دانست و گفت: برداشت بی رویه و اقدامات نامناسب کشاورزی همراه با قوانین غیرحرفه ای صدمات زیادی به منابع آبی منطقه وارد می کند. ضمن در نظر گرفتن دیدگاه ها و خواسته های مردم ، قوانین و رویه های جدید برای کشاورزی و برداشت مناسب آب در زیرزمین ، به ویژه در مناطق کویری.
دهگان شوازی با تأکید بر انتخاب و حضور یک نماینده مناسب و خبره و کارشناس در امور حقوقی و کشاورزی برای شرکت در جلسات دادگاه اظهار داشت: با آگاهی از مسائل حقوقی و افراد واقعی و کشاورزان می توان به نتایج رسید. مطلوب است که مثر باشد.

48

دکمه بازگشت به بالا