فرهنگ و هنر

آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین شد

تیتر اول / قم آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با اکثریت اعضای انجمن مدرسین سمینار قم به عنوان سرپرست این سمینار انتخاب شد.

جلسه اعضای جامعه مدرسین سمینار قم امشب جمعه 28 آذرماه برگزار شد. آنها به عنوان معاون دوم رئیس این نهاد عالی علمیه انتخاب شدند.

لازم به ذکر است که آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه اغما بود که روز چهارشنبه 10 دسامبر در سن 89 سالگی درگذشت.

در بیانیه جامعه مدرسین سمینار قم آمده است:

در بزرگداشت آیت الله حد ، شیخ شیخ محمد یزدی (ره) ، رئیس معزول شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، بدینوسیله اعلام می کند که دامت برکاته به ترتیب با اکثریت قاطع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان معاون اول و دوم انتخاب شد. شورای عالی و آیت الله: سید احمد خاتمی و عباس کعبی.

دبیران آیت محسن اراکی و محمود عبداللهی نیز به عنوان منشی و آیت الله ابوالقاسم وفی به عنوان معتمد حفظ شدند.

بیشتر آنها این نهاد عالی سمینار را رهبری کردند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا