بهترین های کسب و کارورزش و نشاط

کدام تیم فوتبال اول جدول است؟

جدیدترین و بروزترین جدول لیگ برتر فوتبال ایران فصل 1401

جدول لیگ برتر ایران و برنامه کامل لیگ برتر فوتبال ایران در فصل بیست و دوم را که از 21 مرداد آغاز شد در ادامه این خبر بخوانید. نتایج زنده فوتبال جهان و ایران را نیز می توانید در سایت وان بال دنبال کنید.

دور برگشت

هفته شانزدهم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
مس رفسنجان نساجی مازندران پنج شنبه 29 دی 15
ملوان پیکان پنج شنبه 29 دی 15
سپاهان استقلال پنج شنبه 29 دی 16:30
مس کرمان نفت مسجد سلیمان جمعه 30 دی 15
پرسپولیس ذوب آهن جمعه 30 دی 16:30
صنعت نقت آبادان فولاد جمعه 30 دی 17:30
تراکتور گل گهر سیرجان شنبه 1 بهمن 15
هوادار آلومینیوم اراک شنبه 1 بهمن 15
هفته هفدهم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
استقلال ملوان پنج شنبه 6 بهمن 15
نساجی سپاهان پنج شنبه 6 بهمن 17
آلومینیوم نفت آبادان جمعه 7 بهمن 14
ذوب آهن تراکتور جمعه 7 بهمن 14
پیکان مس کرمان جمعه 7 بهمن 14
گل گهر مس رفسنجان جمعه 7 بهمن 15
مسجد سلیمان هوادار جمعه 7 بهمن 16
فولاد پرسپولیس جمعه 7 بهمن 17:15
هفته هجدهم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
تراکتور فولاد چهارشنبه 12 بهمن 14
ملوان نساجی چهارشنبه 12 بهمن 15
سپاهان گل گهر چهارشنبه 12 بهمن 15
پرسپولیس آلومینیوم چهارشنبه 12 بهمن 17
پیکان مسجد سلیمان پنج شنبه 13 بهمن 15
مس رفسنجان ذوب آهن پنج شنبه 13 بهمن 15
مس کرمان استقلال پنج شنبه 13 بهمن 17
نفت آبادان هوادرا پنج شنبه 13 بهمن 17
هفته نوزدهم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
آلومینیوم مس رفسنجان سه شنبه 18 بهمن 15
نساجی پیکان سه شنبه 18 بهمن 15
استقلال مسجد سلیمان سه شنبه 18 بهمن 15:30
فولاد سپاهان سه شنبه 18 بهمن 18
هوادار تراکتور چهارشنبه 19 بهمن 15
ذوب آهن ملوان چهارشنبه 19 بهمن 15
گل گهر مس کرمان چهارشنبه 19 بهمن 16
نفت آبادان پرسپولیس چهارشنبه 19 بهمن 18
هفته بیستم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
پیکان استقلال یکشنبه 23 بهمن 15
مس رفسنجان فولاد یکشنبه 23 بهمن 17
تراکتور آلومینیوم دوشنبه 24 بهمن 15
ملوان گل گهر دوشنبه 24 بهمن 15
پرسپولیس هوادار دوشنبه 24 بهمن 17
مس کرمان نساجی سه شنبه 25 بهمن 15
نفت مسجد سلیمان نفت آبادان سه شنبه 25 بهمن 15
سپاهان ذوب آهن سه شنبه 25 بهمن 15:30
هفته بیست و یکم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
ذوب آهن مس کرمان دوشنبه 8 اسفند 15
گل گهر پیکان دوشنبه 8 اسفند 16:30
پرسپولیس مسجد سلیمان دوشنبه 8 اسفند 17
هوادار مس رفسنجان سه شنبه 9 اسفند 15
نساجی استقلال سه شنبه 9 اسفند 16
آلومینیوم سپاهان سه شنبه 9 اسفند 16:30
نفت آبادان تراکتور سه شنبه 9 اسفند 18
فولاد ملوان چهارشنبه 10 اسفند 18
هفته بیست و دوم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
پیکان ذوب آهن یکشنبه 14 اسفند 15
تراکتور پرسپولیس یکشنبه 14 اسفند 16
مس رفسنجان نفت آبادان یکشنبه 14 اسفند 17
سپاهان هوادار یکشنبه 14 اسفند 18
مس کرمان فولاد دوشنبه 15 اسفند 15
ملوان آلومینیوم دوشنبه 15 اسفند 15
استقلال گل گهر دوشنبه 15 اسفند 15
مسجدسلیمان نساجی دوشنبه 15 اسفند 18

دور رفت

هفته اول
تیم نتیجه نتیجه تیم
استقلال 0 2 سپاهان
پیکان 1 0 ملوان
آلومینیوم 0 1 هوادار
نفت مسجد سلیمان 3 2 مس کرمان
نساجی 1 1 مس رفسنجان
ذوب آهن 0 0 پرسپولیس
فولاد 0 0 صنعت نفت آبادان
گل گهر 2 1 تراکتور
هفته دوم
تیم نتیجه نتیجه تیم
ملوان 1 3 استقلال
مس رفسنجان 0 0 گل گهر
سپاهان 2 1 نساجی
تراکتور 1 1 ذوب اهن
مس کرمان 3 1 پیکان
هوادار 1 1 نفت مسجد سلیمان
صنعت نفت 0 1 آلومینیوم
پرسپولیس 0 0 فولاد
هفته سوم
تیم نتیجه نتیجه تیم
استقلال 1 0 مس کرمان
ذوب آهن 0 0 مس رفسنجان
نفت مسجد سلیمان 1 2 پیکان
نساجی 0 0 ملوان
آلومینیوم اراک 0 1 پرسپولیس
هوادار 0 1 صنعت نفت آبادان
گل گهر سیرجان 2 2 سپاهان
فولاد 3 2 تراکتور
هفته چهارم
تیم نتیجه نتیجه تیم
پرسپولیس 2 0 صنعت نفت
مس کرمان 2 2 گل گهر
مس رفسنجان 0 0 آلومینیوم
نفت مسجد سلیمان 0 0 استقلال
سپاهان 0 1 فولاد
پیکان 0 0 نساجی
تراکتور 0 0 هوادار
ملوان 1 1 ذوب آهن
هفته پنجم
تیم نتیجه نتیجه تیم
نساجی 2 0 مس کرمان
آلومینیوم 0 2 تراکتور
هوادار 1 3 پرسپولیس
گل گهر 1 0 ملوان
نفت آبادان 1 2 مسجد سلیمان
فولاد 0 0 مس رفسنجان
ذوب آهن 1 1 سپاهان
استقلال 0 0 پیکان
هفته ششم
تیم نتیجه نتیجه تیم
تراکتور 1 0 صنعت نفت
مس کرمان 0 0 ذوب  آهن
سپاهان 0 0 آلومینیوم
نفت مسجد سلیمان 1 2 پرسپولیس
استقلال 3 1 نساجی
ملوان 3 1 فولاد
مس رفسنجان 2 1 هوادار
پیکان 0 1 گل گهر
تیم نتیجه نتیجه تیم
آلومینیوم 1 0 ملوان
نساجی 4 0 مسجد سلیمان
گل گهر 1 2 استقلال
فولاد 0 0 مس
ذوب آهن 1 0 پیکان
هوادار 1 2 سپاهان
پرسپولیس 0 1 تراکتور
صنعت نفت 1 1 مس رفسنجان
هفته هشتم
تیم نتیجه نتیجه تیم
پیکان 0 0 آلومینیوم
نساجی 0 0 ذوب آهن
استقلال 1 1 فولاد
ملوان 2 1 نفت آبادان
مس 0 1 هوادار
مس رفسنجان 1 0 تراکتور
مسجد سلیمان 0 5 گل گهر
سپاهان 0 0 پرسپولیس
هفته نهم
تیم نتیجه نتیجه تیم
سپاهان 2 0 صنعت نفت
نساجی 1 0 گل گهر
پیکان 1 1 فولاد
مس رفسنجان 0 1 پرسپولیس
مس کرمان 0 2 آلومینیوم
نفت مسجد سلیمان 2 3 تراکتور
استقلال 1 0 ذوب آهن
ملوان 0 1 هوادار
هفته دهم
تیم نتیجه نتیجه تیم
سپاهان 4 2 تراکتور
نساجی 2 1 فولاد
مس کرمان 2 0 نفت آبادان
ملوان 0 1 پرسپولیس
پیکان 1 1 هوادار
استقلال 0 0 آلومینیوم اراک
مسجد سلیمان 0 0 مس رفسنجان
گل گهر 1 0 ذوب آهن
هفته یازدهم
تیم نتیجه نتیجه تیم
تراکتور 1 1 ملوان
صنعت نفت 1 1 پیکان
پرسپولیس 1 0 مس کرمان
فولاد 1 2 گل گهر سیرجان
نساجی 0 3 آلومینیوم
نفت مسجد سلیمان 1 5 ذوب آهن
سپاهان 0 0 مس رفسنجان
استقلال 1 0 هوادار
هفته دوازدهم
تیم نتیجه نتیجه تیم
صنعت نفت 2 0 نساجی
مس رفسنجان 2 0 مس کرمان
آلومینیوم 0 1 ذوب آهن
فولاد 4 1 نفت مسجد سلیمان
سپاهان 0 0 ملوان
پرسپولیس 2 2 استقلال
هوادار 1 2 گل گهر
تراکتور 1 0 پیکان
هفته سیزدهم
تیم نتیجه نتیجه تیم
سپاهان 4 0 نفت مسجد سلیمان
هوادار 1 1 نساجی
فولاد 1 1 ذوب آهن
مس رفسنجان 0 0 ملوان
تراکتور 0 0 مس کرمان
آلومینیوم اراک گل گهر سیرجان
پرسپولیس 0 0 پیکان
صنعت نفت 0 1 استقلال
هفته چهاردهم
تیم نتیجه نتیجه تیم
ذوب آهن ۲ ۲ صنعت نفت آبادان
نفت مسجد سلیمان ۰ ۱ آلومینیوم اراک
استقلال ۰ ۰ مس رفسنجان
فولاد ۰ ۰ هوادار
مس کرمان ۰ 0 ملوان
پیکان 1 0 سپاهان
نساجی ۲ ۰ تراکتور
گل گهر سیرجان ۰ ۲ پرسپولیس
هفته پانزدهم
تیم نتیجه نتیجه تیم
آلومینیوم ۰ ۱ فولاد
هوادار ۱ ۰ ذوب آهن
ملوان ۱ ۰ نفت مسجد سلیمان
تراکتور 2 0 استقلال
سپاهان ۲ ۰ مس کرمان
مس رفسنجان ۲ ۰ پیکان
پرسپولیس ۵ ۱ نساجی
صنعت نفت آبادان ۰ ۱ گل گهر سیرجان

نکات پنهان جدول لیگ برتر تا هفته 9؛ از صاحب تنها خط تیره تا برتری تیم سیزدهم برابر صدرنشین

در این دوره هم شاهد بازی‌های نزدیک و کم‌گل هستیم. تساوی‌های فراوان به بار می‌نشیند و احتیاط، در دستور کار اکثریت قریب به اتفاق تیم‌هاست. با این وجود همچنان در جدول رده‌بندی نکات قابل توجهی نهفته است که توجه شما را به آن‌ها جلب می‌کنیم:

*با شکست مس رفسنجان و ذوب‌آهن حالا فولاد خوزستان تنها تیم بدون شکست لیگ برتر فوتبال ایران به حساب می‌آید. شاگردان جواد نکونام که یک بازی عقب‌افتاده هم دارند با ۲ برد و ۶ تساوی در جایگاه هفتم قرار دارند. آنها تنها خط تیره‌ی لیگ را از آنِ خود کرده‌اند.

*پرسپولیس و استقلال با کسب پنج پیروزی تا به اینجای کار بیشترین برد را به خود اختصاص داده‌اند. آنها با پیروزی در ۵۵ درصد مسابقات رقابت تنگاتنگی در صدر جدول با یکدیگر دارند.

*تیم فوتبال ذوب‌آهن با هفت تساوی، رکورددار تساوی در لیگ برتر است. شاگردان مهدی تارتار در ۷۷ درصد بازی‌هایی که برگزار کرده‌اند با تقسیم امتیازات از زمین خارج شده‌اند. شاگردان مهدی تارتار البته در ۲ هفته‌ی اخیر یک برد و یک باخت را به دست آوردند.

*گل‌گهر سیرجان با به ثمر رساندن ۱۴ گل، بهترین خط حمله‌ی لیگ برتر را در اختیار دارد. تیم امیر قلعه‌نویی البته آمار شگفت‌انگیزی نداشته اما در قیاس با دیگر تیم‌های لیگ برتری نمایش هجومی‌تری داشته است. آنها با میانگین ۱.۵ گل در هر بازی بیشترین گل زده را در اختیار دارند.

*۱۰ تیم از ۱۶ تیم حاضر در لیگ برتر گل‌های زده‌شان یک رقمی است و نکته عجیب این است که پرسپولیس به عنوان صدرنشین لیگ هم فقط ۹ گل زده و جزو همین تیم‌ها است. نفت مسجدسلیمانِ رده سیزدهمی اما با به ثمر رساندن ۱۰ گل، گوی سبقت را از این حیث از صدرنشین لیگ ربوده است.

*شاگردان یحیی گل‌محمدی با دریافت سه گل، به تنهایی بهترین خط دفاعی لیگ را در اختیار دارند. علیرضا بیرانوند هم ۶ کلین‌شیت را به ثبت رسانده است. در طرف دیگر ماجرا نفت مسجدسلیمان با ۲۰ گل خورده و متوسط دریافت گل بالاتر از ۲، بدترین خط دفاعی را به خود اختصاص داده است. آنها متحمل باخت‌های چهار بر صفر و پنج بر صفر شده‌اند.

*هم در صدر و هم در قعر شاهد همسایگی ۲ تیم هستیم. سرخابی‌های پایتخت به واسطه‌ی تفاضل گل بهتر پرسپولیس از یکدیگر تمیز داده شده‌اند و در قعر جدول نیز ملوان و صنعت نفت هر ۲ پنج امتیازی هستند ولی تفاضل گل انزلی‌چی‌ها منفی پنج است و شاگردان فیروز کریمی با تفاضل منفی هفت رتبه‌ی شانزدهم را مال خود کرده‌اند.

*سه تیم استقلال، سپاهان و فولاد در پنج بازی اخیر خود شکستی را متحمل نشده‌اند. با این حال آبی‌پوشان تهرانی با سه برد و ۲ تساوی روند بهتری را داشتند و سرخ‌پوشان اهوازی با یک برد و چهار تساوی نمایشی ضعیف‌تر از خود بروز داده‌اند.

*نفت مسجدسلیمان با شکست در هر چهار بازی اخیرش، بدترین فرم را بین تمامی تیم‌های لیگ دارد و باید دید رضا مهاجری توانایی حل مشکل این تیم را خواهد داشت یا خیر.

*نساجی مازندران با ۲ برد و سه تساوی، بهترین تیم میزبانِ لیگ تا به اینجای کار بوده است. شاگردان حمید مطهری باختی در خانه نداشته‌اند و البته اولین بازی خود را در اصفهان میزبانی کردند. تراکتور، مس رفسنجان و استقلال با هشت امتیاز در رده‌های بعدی هستند. نمایندگان تبریز و رفسنجان از یک بازی کمتر به این آمار رسیده‌اند. بدترین تیم میزبان هم صنعت نفت است که فقط یک امتیاز اندوخته خانگی دارد.

*سپاهان و پرسپولیس با سه برد و ۲ تساوی و کسب ۱۱ امتیاز، بهترین تیم‌های خارج از خانه هستند. آنها بدون متحمل شدن باختی از این حیث گوی سبقت را از بقیه تیم‌ها ربوده‌اند. استقلال با ۱۰ امتیاز در تعقیب این ۲ تیم است. در پایین جدول ملوان و مس کرمان تازه لیگ برتری شده هستند که از پنج دیدار خارج از خانه فقط یک امتیاز را مال خود کرده‌اند.

منبع : flashscore.com

دکمه بازگشت به بالا