فرهنگ و هنر

مجازات «فلزیاب» – تیتر اول

قیمت فلزیاب در بازار ایران به 300 میلیون تومان می رسد در حالی که خرید، فروش، استفاده و حتی نگهداری آن بدون مجوز میراث فرهنگی، جرم محسوب می شود و در صورت کشف در حفاری غیرمجاز، مجرم به مجازات محکوم می شود. به حبس از یک تا سه سال.

به گزارش تیتر اول، تبلیغات زیاد و وسوسه برانگیز فلزیاب با وجود ممنوعیت بدون مجوز میراث فرهنگی، افرادی را به سمت خود جذب می کند که قانون را نمی دانند و هزینه های زیادی را برای خرید دستگاه صرف می کنند. یعنی تا اینکه در 24 اسفند 1379 شورای اسلام تایید کرد: ساخت، خرید، فروش، نگهداری، ترویج و استفاده از هرگونه فلزیاب و همچنین واردات آن به کشور باید با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور باشد.

در تبصره ۲ این ماده واحده آمده است متخلفین از مقررات این قانون به حذف و ضبط دستگاه مذکور محکوم خواهند شد. در صورتی که از وسیله مذکور در حفاری های غیرمجاز به قصد کشف اشیاء فرهنگی و تاریخی استفاده شود، علاوه بر مجازات مذکور، مرتکب به حبس از یک تا سه سال حسب ماده 562 ق.م.م محکوم خواهد شد. قانون جزا، مصوب 3/2/1375. محکوم شده است

در این میان سازمان میراث فرهنگی (وزارتخانه) نیز به عنوان مدعی خصوصی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی کرده و خواستار مجازات شده است.

پس از تصویب «قانون لزوم اخذ مجوز فلزیاب»، دولت وقت نیز موظف شد آیین نامه اجرایی خود را بر اساس ماده یک لذا وزارت صنعت و معدن (صنعت، معدن و تجارت فعلی) موظف بود در هنگام ثبت اظهارنامه تأسیس، ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به متقاضیان ساخت دستگاه فلزیاب اطلاع دهد. صدور پروانه بهره برداری برای این واحدها منوط به تایید سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

ماده 2 در این آیین نامه همچنین تاکید شده است که خرید، فروش، نگهداری و استفاده از فلزیاب باید دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور باشد. فروش این دستگاه ها فقط به افرادی که از سازمان میراث فرهنگی کشور مجوز خرید دریافت کرده اند بر عهده فروشندگان است و یک نسخه از برگه فروش حاوی مشخصات خریدار و مشخصات فنی تجهیزات را به میراث فرهنگی تحویل دهند. سازمان.

در ماده 3 همچنین آمده است: وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت فعلی) لزوم استفاده صنایع مجاز به استفاده از فلزیاب را تا پایان اسفند هر سال با ذکر تعداد و امکانات به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام می کند. دستگاه های ذیربط برای صدور مجوز تولید.

ماده 4 همچنین تاکید می‌کند: افراد متقاضی دریافت پروانه براساس این آیین‌نامه (فلزیاب)، علاوه بر شرایط عمومی استخدام و با رعایت شرایط و ضوابط زیر در دفترچه راهنمای صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، درخواست خود را به سازمان میراث فرهنگی کشور ارائه کنند. سازمان مذکور توسط سازمان میراث فرهنگی کشور ظرف مدت یک ماه به درخواست های واصله رسیدگی و نظر خواهد داد:

الف- به کار قانونی مورد تایید مراجع ذیربط.

ب- تایید لزوم استفاده از فلزیاب از اداره کل بازرگانی در محل خرید.

ج- اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی به اتهام حفاری غیرمجاز یا سایر جرایم مربوط به میراث فرهنگی از سوی مراجع قضایی محکوم نشده باشند.

ت- تعهد به رعایت قوانین حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

در تبصره این ماده نیز آمده است که صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه از اختیارات سازمان میراث فرهنگی کشور است و این سازمان ممکن است آن را صادر کند یا ندهد.

در ماده 5 در این آیین نامه همچنین آمده است: مجوزهای موضوع این آیین نامه به مدت یک سال اعتبار دارد و تمدید آنها تابع شرایط این آیین نامه و شرایط مندرج در دستورالعمل ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور است. دارنده مجوز حق انتقال دائم یا موقت آن را به دیگران و همچنین حق تغییر پرونده یا محل استفاده را ندارد.

ماده 6 همچنین به صراحت اشاره شده است که تبلیغ فلزیاب از طریق رسانه های عمومی، مطبوعات، چاپ پوستر و سایر روش های تبلیغاتی تنها با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است.

ماده 7 وی همچنین تاکید می کند که ورود فلزیاب ها نیازمند مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور و سایر مقررات مربوطه است.

ماده 8 کلیه فلزیاب های توقیف شده توسط مراجع ذیصلاح به دلیل تخلف از قانون یا این مقررات به سازمان میراث فرهنگی کشور تحویل داده می شود. این سازمان می تواند طبق مقررات مربوطه آنها را به افرادی که دارای مجوز خرید هستند بفروشد.

ماده 9 در صورتی که دارندگان پروانه های موضوع این آیین نامه از مفاد این آیین نامه، دستورالعمل و مجوز صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور تخلف کنند، مجوز آنها به تشخیص این سازمان لغو یا تعلیق می شود و از تمدید یا تمدید آن خودداری می شود. شد.

ماده 10 کلیه اشخاصی که از سایر نهادهای ذیربط مجوز دریافت کرده و در امور مذکور در این آیین نامه فعالیت دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه وضعیت خود را با شرایط این آیین نامه تطبیق دهند. ادامه فعالیت این گونه افراد مستلزم تایید و پذیرش سازمان میراث فرهنگی کشور است.

ماده 11 – هرگونه استفاده از فلزیاب در مناطق چهارگانه تحت کنترل سازمان حفاظت محیط زیست مستلزم کسب مجوز از این سازمان می باشد.

در ماده 12 همچنین خاطرنشان می شود، تعیین دستگاه های اجرایی مستثنی از این آیین نامه برای انجام وظایف خاص با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.

سردار حسن مهری فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی با وجود چنین قوانین و محدودیت هایی مجازات تعیین شده را محدود و ناقص دانست و گفت: مجازات های مورد نظر تنها با توبیخ فلزیاب خاتمه می یابد. مجازات دیگری ندارد اما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فلزیاب ها در نقطه «ج» جریمه سه برابری در نظر گرفته است که اکنون در حال اجرای آن هستیم.

به گفته وی، تنها در سال 1400، 452 دستگاه فلزیاب حذف شده است.

مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در گزارشی از «یگان حفاظت میراث فرهنگی» که در مرداد ماه 1401 منتشر شد، به بررسی وضعیت رسیدگی‌های میراث فرهنگی و همچنین جرایم ارتکابی به آثار منقول و غیرمنقول در دوره‌ای مشخص از سال 1395 تا 1398 پرداخته است. . -99. که بر این اساس طی سال های 1395 تا 1399 میزان استفاده غیرمجاز از فلزیاب ها با شیب تند مواجه شده است. تنها در سال 2019، حدود 287 جرم مرتبط با استفاده غیرمجاز از فلزیاب گزارش شده است. از سوی دیگر در سال 1394 تقریباً 120 مورد استفاده غیرمجاز از فلزیاب ها ثبت شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا