اقتصادی

دولت ۱۷ هزار میلیارد اوراق فروخت

دولت در پنج مزایده اوراق مالی اسلامی دولتی، اوراقی به ارزش حدود 17 هزار میلیارد تومان فروخت که خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه بیش از بانک ها خریدند.

به گزارش تیتر اول، پس از هجمه منفی فعالان بازار سرمایه به انتشار و فروش اوراق، وزارت اقتصاد در واکنش به انتشار قابل توجه اوراق در مهرماه اعلام کرد که نه تنها دولت از مهرماه تاکنون اقدام به انتشار اوراقی نکرده است، بلکه در 1 مارس 2010. فروش اوراق قرضه برای پوشش کسری بودجه دریافت نشد و عواید حاصل از فروش آنها برای بازپرداخت اصل و سود اوراق استفاده شد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، در هفت ماهه نخست سال جاری در ازای مبلغ 441 هزار و 481 میلیارد روبل برای فروش اوراق مالی اسلامی در شش ماهه نخست سال جاری 468 هزار تومان دریافت شده است. و 798 میلیارد روپیه برای خزانه داری برای تسویه اصل و سود این اوراق. در مجموع 27371 میلیارد روبل مازاد بر دریافتی برای تسویه اصل و سود اوراق پرداخت شده است.

در پی این سوالات، دولت تمرکز خود را بر تامین کسری بودجه از بازار اوراق به سمت فروش دارایی های مازاد معطوف کرد و اعلام کرد: هر اوراق منتشر شده بازپرداخت اصل و سود اوراق فروخته شده در سال های گذشته است، حدود 535 هزار تن اوراق قرضه دولتی باید به صورت اصل و سود پرداخت شود.

وی درباره فروش اوراق بهادار در سال آینده گفت: دولت سیزدهم در سال آینده 88 هزار میلیارد تن اوراق مالی منتشر خواهد کرد. یعنی روی منتشر شده می نشیند.

در نیمه دوم سال دولت در پنج مزایده اوراق دولت اسلامی حدود 17 هزار میلیارد تن، در حراج نوزدهم سه بانک 920 میلیارد تن و خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه در مجموع 6 هزار و 610 میلیارد تن خرید کردند. از 7530 میلیارد تن اوراق قرضه دولتی.

در بیستمین حراج اوراق مالی اسلامی دولت، این بانک 320 میلیارد تومانی و خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه، 90 میلیارد تومان اوراق خریداری کردند که در آن 410 میلیارد تومان اوراق دولتی خریداری شد.

بانک ها در حراج بیست و یکم و بیست و دوم هیچ اوراقی نخریدند و خریداران بازار سرمایه در حراج بیست و یکم 758 میلیارد تن و در حراج بیست و دوم 600 میلیارد تن خریدند.

در بیست و سومین مزایده، بانک ها و خریداران بازار سرمایه به ترتیب یک هزار و 960 میلیارد و 5 هزار و 150 میلیارد تومان اوراق خرید و در مجموع 7 هزار و 110 میلیارد تومان اوراق دولتی در جریان حراج فروختند. در نتیجه در پنج مزایده اوراق مالی دولت اسلامی در نیمه دوم سال جاری، دولت 16 هزار و 408 میلیارد تن اوراق بهادار فروخته است که عمده آنها خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه هستند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا