جامعه

خالی شدن آبخوان‌های زیرزمینی، ابرچالش کشور در حوزه آب

یک کارشناس مدیریت حوزه رودخانه و مدیریت سفره های زیرزمینی با اشاره به اینکه تخلیه سفره های زیرزمینی به عنوان اصلی ترین مشکل آب کشور در نظر گرفته می شود ، دریافته است که در این شرایط باران و جاری شدن سیل موجب صرفه جویی در مصرف آب در بانک زمین خواهد شد.

ابوالقاسم در یادداشت حسین پور وی افزود: ایران روی کمربند خشک جهان است. تغییرات آب و هوایی ، با تغییر الگوی بارندگی از برف به باران و بارندگی و تشدید وقایع شدید ، کشور ما را در وضعیت سیل ویرانگر با خسارت شدید از یک سو و کمبود آب از سوی دیگر قرار داده است. چهره خشکسالی.

70 درصد بارش در کشور تبخیر می شود

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این وضعیتی است که در حدود 70 درصد از کل 400 میلیارد متر مکعب بارندگی در کشور در حال تبخیر است ، از طرف دیگر ما به دلیل عقب نشینی بیش از حد با تخلیه سفره های زیرزمینی کشور روبرو هستیم. سفره های زیرزمینی آبهای زیرزمینی از 609 دشت کشور ، حدود 400 دشت – یکی از مهمترین دشتهای صنعتی و مسکونی ایران – با تعادل منفی در وضعیت بحرانی قرار دارند و در معرض خطر جدی لغزش و مرگ آبخوان هستند.

مدیرکل دفتر کنترل سیل و آبخوان سازمان جنگل های ملی ، مراتع و سازمان مدیریت آب ، با تأکید بر اینکه اگر در آینده چشم انداز روشنی از منابع طبیعی ، بیابان زایی پیدا نکنیم ، این یک تهدید جدی برای کشور است. و طوفان های گرد و غبار شدت یافته است. خاک ، بی ثباتی کشاورزی ، سکونتگاه های روستایی و مهاجرت اقلیمی مشکلات بیولوژیکی ، اقتصادی و اجتماعی بسیاری را ایجاد خواهد کرد.

کاهش سفره های آب زیرزمینی چالش اصلی آب در این کشور است

این کارشناس مدیریت مخزن همچنین اظهار داشت: کاهش سفره های زیرزمینی آبهای زیرزمینی به گفته کارشناسان اصلی ترین مشکل آب کشور و همچنین تشدید سیلاب در ایالت و از بین رفتن مقادیر عظیم آب (علاوه بر خسارت سیل) است. ) و از طرف دیگر ، با سفره های خالی و زمینهای صورت تشنه است. در این شرایط ، گسترش بیش از حد سدها در سرزمین های خشک ایران نیز با چالش ها و انتقادات جدی روبرو است. علاوه بر این ، نگه داشتن آب در سطح به دلیل تبخیر زیاد منجر به از بین رفتن برخی منابع آب می شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر ، با اشاره به دانش بومیان اجدادی ما در مناطق مختلف کشور ، مدل های سنتی پایدار بارندگی و اتکا به اختراع یک قارچ ارزشمند (قنات) ، که در حال حاضر در یک وضعیت آبخوان وحشتناک قرار دارد ، نیز نشان داده شده است “.

ایران 63 میلیون هکتار زمین کاملاً نفوذ پذیر با سفره های خالی دارد

حسین پور با طرح این سوال که در چنین شرایطی چه باید کرد؟ توضیح داده شد: کشور تشنه ایران ، که در سالهای اخیر دچار اختلالات گسترده سیل در سرزمین خود و خشکسالی های طولانی مدت شده است ، دارای 63 میلیون هکتار زمین کاملاً قابل نفوذ با سفره های خالی است. زیرزمین و بیش از هر چیز دیگری برای ورود به زمین به باران و سیل احتیاج دارد.

افزایش سه برابری تخلیه کانال در مناطق تحت پوشش پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری

آبخیزداری اظهار داشت: ورود باران و جاری شدن سیلاب به زمین مسئله مهمی است که در ذات ماموریت سفره سفره وجود دارد و یکی از نتایج آن تقویت ذخیره آب سبز در خاک و آب در چاه ها ، چشمه ها و سفره های زیرزمینی است. کارشناس. احیای قنات های مرده که برخی از آنها طی دو دهه گذشته بدون آب بوده اند و تخلیه سه برابر بیشتر در مناطق تحت تأثیر پروژه های آبخیزداری و سفره های آبخیز طی سال گذشته از جمله پیامدهای حیاتی و مثبت زیرساختی پروژه ها است.

مدیرکل دفتر کنترل سیل و آبخیزداری ، با اشاره به اینکه ارزیابی محققان نشان می دهد که هر هکتار سفره زیرزمینی حداقل 1000 متر مکعب جریان دارد و هر هکتار آبخیزداری 530 متر مکعب در سال است. رسوبات کواترنر و 9 میلیون هکتارها مخروط افکنه ای هستند که آبرفت های دانه درشت آنها از نفوذ پذیری بسیار بالایی برخوردار بوده و از ظرفیت ذخیره آب و خوراک قابل توجهی برخوردار هستند. از این میان ، 11.2 میلیون هکتار در معرض مناطقی قرار دارند که مشرف به دشتهای حیاتی هستند ، که ظرفیت و اولویت اجرای طرح سفره های آبخوان و سیل در سفره های زیرزمینی ملی است.

وی همچنین یادآور می شود که سیلاب و خشکسالی دو روی یک سکه هستند که به طور مداوم و حتی گاهی حتی همزمان مناطق مختلف کشورمان را تحت تأثیر قرار می دهند و زندگی اقتصادی و اجتماعی مناطق و زندگی مردم را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار می دهند.

حسین پور با اشاره به اینکه پرورش آبزیان یکی از اولویت های مهم کشور در مدیریت بارندگی ، بهبود بهره وری بارندگی ، جلوگیری از تشدید سیل و خسارت از طریق فرصت های طغیان و پایداری آب است ، اظهار داشت: پرورش آبزیان می تواند هر ساله در کشور رشد کند و بیش از 40 میلیارد متر مکعب از آن نگهداری شود آب در قلب زمین. استراتژی های صرفه جویی در مصرف آب در کشور ، اجرای پروژه های مدیریت سفره های آبخوان و آب ، کنترل رواناب از آبهای زیرزمینی ، افزایش بهره وری آب ، توسعه مخزن آب ، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت کاربران است.

این کارشناس مخزن در پایان سخنان خود تأکید کرد: تا زمانی که فرصت های محدودی وجود دارد ، ما باید اقدام کنیم. تصویب طرح مدیریت سفره های زیرزمینی و گسترش سیل در سفره های زیرزمینی ملی و سرمایه گذاری های لازم در این منطقه از اقدامات لازم برای امروز و فردا است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا