توزیع ۲۵۰ هزار پرونده‌ پشت‌نوبتی در مراکز خدمات مثبت زندگی بهزیستی

رئیس مرکز تأمین و توسعه خدمات رفاه ملی (+ زندگی) با اشاره به اینکه تاکنون 800000 مورد تحت نظارت قرار گرفته است ، گفت: در حال حاضر 1.80 میلیون نفر که خدمات مستمر از سازمان دریافت می کنند در این مراکز توزیع می شوند. “فقط 250،000 مورد در مراکز مثبت زندگی استان توزیع می شود.

به گزارش تیتر اول ، جلسه تشریح و تشریح برنامه های جامع مراکز مثبت زندگی با مشارکت محمد عباسی ، معاون توسعه مدیریت و منابع ، معاون تأمین و توسعه هادی بهداد ، مرکز خدمات رفاهی (+ زندگی) ، تحول اداری خدمات رفاهی و مقامات و توسعه فناوری اطلاعات استانی در قالب کنفرانس ویدیویی صورت گرفت.

در این جلسه ، معاون رئیس مرکز خدمات رفاهی (+ زندگی) در زمینه رفاه و توسعه ، ضمن پاسخ به عدم اطمینان و پرداختن به چالش ها و چالش های پیش رو ، با استقبال چشمگیر دستیاران و مربیان در این مناطق ، مراکز و نظارت ، شناسایی و اختصاص بازنشستگان به مزایا و برکات مراکز خدمات و گفت: “طبق اصل دسترسی مثبت به مراکز زندگی ، تاکنون 2530 مرکز در حال فعالیت هستند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی ، وی با بیان اینکه تاکنون 800000 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است ، گفت: در حال حاضر 1.80 میلیون پرونده در این مراکز با افرادی که خدمات مستمر از این سازمان دریافت می کنند رسیدگی می شود. در این جلسه تصمیم گرفته شد که استانها باید بلافاصله پرونده های معلق را در دستور کار قرار دهند و به زودی 250 هزار پرونده در مراکز مثبت زندگی استان توزیع می شود

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا