جامعه

به روزرسانی افکار منفی باعث تسکین افسردگی می شود

کتامین دارویی است که معمولاً به عنوان بی حس کننده استفاده می شود، اما استفاده از آن در درمان افسردگی به طور گسترده شناخته شده نیست.

یک مطالعه جدید نشان داد که تجویز کتامین می تواند به افراد کمک کند پس از دریافت اطلاعات مثبت، باورهای خوش بینانه تری پیدا کنند.

درمان افسردگی می تواند دشوار باشد. برخی از افراد به داروها یا درمان های معمولی که پزشکان برای درمان افسردگی استفاده می کنند به خوبی پاسخ نمی دهند. به همین دلیل است که متخصصان به طور مداوم در حال تحقیق در مورد روش های جدید برای کمک به بهبود گزینه های درمانی برای افراد مبتلا به افسردگی هستند.

یک مطالعه جدید به این موضوع می پردازد که چگونه کتامین می تواند به افراد مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان کمک کند.

آنها دریافتند که استفاده از کتامین به برخی از شرکت کنندگان کمک کرد تا باورهای منفی خود را به روز کنند. به روز رسانی این باورها بیشتر با کاهش علائم افسردگی مرتبط بود.

افراد مبتلا به افسردگی ممکن است انتظارات منفی در مورد آینده داشته باشند، حتی اگر شواهدی داشته باشند که این باورهای منفی را تایید نمی کند. برعکس، افراد غیر افسرده زمانی که اطلاعات مثبت بیشتری دریافت می کنند، باورهای خود را به روز می کنند که به آن سوگیری خوش بینی می گویند.

محققان در این مطالعه به دنبال بررسی چگونگی تأثیر کتامین بر باورهای منفی در افراد مبتلا به افسردگی بودند.

56 شرکت کننده در این مطالعه شامل 30 نفر در گروه کنترل و 26 نفر مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان بودند.

شرکت کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، سه تزریق کتامین در طول یک هفته، 48 ساعت پس از اولین و سپس 5 روز بعد دریافت کردند. محققان شرکت کنندگان را 24 ساعت قبل از تزریق اول، چهار ساعت بعد و چهار ساعت بعد از تزریق سوم آزمایش کردند.

محققان دریافتند که شرکت کنندگان مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، توانایی بیشتری برای به روز رسانی مثبت برخی باورها پس از درمان با کتامین داشتند. این تغییرات در به روز رسانی باورها بیشتر با کاهش علائم افسردگی مرتبط بود.

این یافته ها نشان می دهد که روان درمانی تقویت شده با دارو (تقویت شده با کتامین) ممکن است ایده خوبی برای درمان افسردگی باشد. با این حال، محققان تاکید می کنند که تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

منبع: اخبار پزشکی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا