ورزش و نشاط

اقدام جنجالی علیه پرسپولیس؛ رختکن را قفل کردند!

پرسپولیس در سال های اخیر ورزشگاه درفشی فر را به یک پیمانکار اجاره داده بود، اما قرارداد آن پیمانکار که با شایعات فراوانی همراه بود، اخیرا باعث سردرگمی شده و پای شکایت دیگری را علیه پرسپولیس باز کرده است.

قرارداد پیمانکاری باشگاه پرسپولیس با این باشگاه قرار بود در پایان سال 1400 به پایان برسد اما به دلیل شرایط کرونا کشور در یکی دو سال اخیر 6 ماه به این قرارداد اضافه شد و طبق همین تبصره پیمانکار ساختمانی ورزشگاه درفشی فر باید اواخر شهریور ماه سال جاری به باشگاه پرسپولیس واگذار شود. تحویل داده شد اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه این پیمانکار در اقدامی عجیب ورودی رختکن ورزشگاه را قفل کرد تا تیم های پایه پرسپولیس از آن استفاده نکنند!

همین موضوع باعث شده تا هیات فوتبال استان تهران اعلام کند که به دلیل کمبود رختکن که مشکل بزرگ بازیکنان پرسپولیس محسوب می شود، اجازه میزبانی تیم های پایه پرسپولیس در این ورزشگاه را نخواهد داد.

نکته جالب اینجاست که این پیمانکار به تازگی اقدام به تهیه اوراق و مدارک و فیلمبرداری از تمرینات تیم پایه پرسپولیس در ورزشگاه متعلق به این باشگاه کرده است چرا که معتقد است قرار بود این ورزشگاه تا پایان سال به او واگذار شود. 1401. و به همین دلیل این قرارداد وارد دعوای حقوقی شده است که پیگیری و رسیدگی به آن بر عهده معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس می باشد. این درخواست عجیب پیمانکار ساختمانی برای ساخت ورزشگاه درفشی فر تا پایان سال 1401 زمانی است که این ورزشگاه حتی در زمان شیوع ویروس کرونا تعطیل نشد و تمرینات در آن برگزار شد.

در مدتی که این ورزشگاه در اختیار پیمانکار ساختمانی مذکور بود بدترین زمان تمرینات به تیم های پایه پرسپولیس اختصاص داشت که خسارت زیادی به تیم های پایه وارد کرد.

258 258

دکمه بازگشت به بالا