استان ها

اضافه وزن برای این دسته از بیماران مرگ‌آور است!

اضافه وزن برای این دسته از بیماران کشنده است!

مردان دارای اضافه وزن بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات هستند.

به گزارش بورن؛ طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان و چهارمین سرطان شایع در جهان است.

متخصصان وضعیت بیش از 200000 مرد را که اطلاعات پزشکی آنها توسط Biobanka جمع آوری شده بود، بررسی کردند. Biobank سازمانی است که سال هاست در بریتانیا اطلاعات بهداشتی را جمع آوری می کند.

با این حال، این مطالعه تنها بر اساس این داده ها انجام نشده است، بلکه کارشناسان مهم ترین مطالعه تا به امروز را مرتبط با اضافه وزن و سرطان پروستات می دانند که در مجموع حدود 2.5 میلیون مرد را پوشش می دهد.

کارشناسان دریافته اند که خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات در مردان با اضافه وزن مرتبط است. بر اساس مطالعه ای که در مجله BMC Medicine منتشر شده است، با هر پنج واحد اضافی در شاخص توده بدن، خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات 10 درصد افزایش می یابد.

البته هنوز مشخص نیست که آیا چاقی به طور مستقیم باعث سرطان پروستات می شود یا خیر. این گروه از محققان به بررسی این موضوع ادامه می دهند، هرچند هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.

دلایل متعددی وجود دارد که چرا سرطان پروستات در مردان دارای اضافه وزن اغلب دیرتر تشخیص داده می شود، از جمله این واقعیت که آنها توجه کمتری به سلامت خود دارند.

دکمه بازگشت به بالا