عمومی

اسرائیل،همچنان در ایران فعال است

این هفتمین قتل دانشمندان هسته ای ایران است که همه آنها به شهادت رسیده اند. بیش از یک دهه است که اسرائیل عملیات های مختلفی از جمله ترور دانشمندان را در ایران انجام می دهد.

روش ترور رئیس سازمان تحقیقات و نوآوری وزارت دفاع نشان می دهد که ساختار عملیاتی اسرائیل در ایران بسیار مجهز و مترقی است و به اطلاعات دقیق متکی است.

اسرائیل تاکنون از تمام توانایی های اطلاعاتی ، امنیتی ، جرایم اینترنتی ، عملیاتی و دیپلماتیک خود برای مقابله با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده است و این برنامه احتمالاً ادامه خواهد داشت.

صرف نظر از اهداف اسرائیل برای انجام چنین کشتارهایی ، باید ضعف ساختار و سازوکارهای دستگاه امنیتی ایران را بررسی کنیم که علی رغم احتمال کشتن افرادی مانند شهید فخری زاده و تأمین محافظ برای آنها ، باز هم در عملیات اسرائیل موفق است! ! از سوی دیگر ، این ترور نشان می دهد که واکنش سریع و دیپلماتیک ایران در قبال این ترورها ، بازدارنده نبوده است.

باید امیدوار بود که شهادت دکتر فخری زاده منجر به نابودی اطلاعات اسرائیل و سازمان عملیاتی در ایران شود و جمهوری اسلامی بتواند از این نظر بر صهیونیست ها مسلط شود.

310311

دکمه بازگشت به بالا