استان ها

اراده‌ای ملی برای حمایت از خوزستان شکل گرفته است / تصویب ١١٩ مصوبه سفر هیات دولت به استان / بهره مندی ۱۵۰۰ روستا از آب شرب سالم

به گزارش خبرنگار تیتر اول از جانب اهوازصادق خلیلیان امروز در گفت و گو با سیما مکارزن خوزستان دور و بر پذیرش – پذیرفته شدنسلام سفر هیئت دولت خاطرنشان کرد: از زمانی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد شرایط سخت و چالش هایی در استان خوزستان وجود داشت. شرکت نیشکر هفتپه این یکی از مشکلاتی بود که در ابتدای کار با آن مواجه بودیم.

وی به فعالیت های انجام شده به سمت ریف اشاره کرد مشکل شرکت نیشکر هفته په گفت: 6 سال چالش های این شرکت را در آن زمان ایجاد کرده بود مجموعه روکش عصایی هفتپه بسته بر این اساس قدم اول را بردارید سازمان دادن کار و گنجاندن آن در شرکت مادر بود؛ خوشبختانه پس از این حادثه بدهی کارگران در عرض چند ماه پرداخت شد و بررسی خوبی در بحث افزایش تولید ما نیشکر داشتیم، حالا این هم کارخانه به روال عادی خود بازگشته است.

استاندار خوزستان در مورد سازماندهی وضعیت فاضلاب شهر اهواز که باعث تحریک می شود انسان ها انجام شده بود، وی افزود: در ابتدای دولت سیزدهم که وارد استان شدم در اکثر محلات بدون بارش باران اگر این اتفاق می افتاد، فاضلاب روی زمین دیده می شد. خوشبختانه در این منطقه نیز با برنامه ریزی خارق العاده و خاص ما کار را طبق طرح جامع شبکه فاضلاب انجام دادیم که قرار است ظرف دو سال به اتمام برسد شناسایی نقاط بحرانی و راه اندازی 180 در پیش در سطح شهر مشکل نقاط بحرانی را حل کردیم تا در پاییز و زمستان مشکل فاضلاب مانند سال های گذشته شدید نباشد.

خلیلیان در اطراف پروژهسلام تطهیر فاضلاب همچنین خاطرنشان کرد: در زمینه پروژه های تصفیه فاضلاب نیز در تصفیه خانه های فاضلاب شرق اهواز و شهر گام های خوبی در همین راستا برداشته شده است. خوش شانس ها به برای استفاده آمدند و آبی که قبلاً باعث آن شد آلودگی تا آب مورد نیاز بوده است صنعت و محیط زیست تبدیل شد.

یک نماینده عالی دولت وی افزود: در خوزستان پروژه آب در بحث آب شرب بسیار مهم است گدیرا که باید در بلندمدت (دو تا سه ساله) تکمیل شود که بر این اساس طرح اضطراری میان مدت را برای تامین آب آشامیدنی سالم با کیفیت مناسب برای نیمی از جمعیت استان اجرا کردیم.

وی بر لزوم تامین آب آشامیدنی سالم تاکید کرد کیفیت در دست مردم تصریح کرد: منبع تحویل آب آشامیدنی سالم برای انسان رودخانه کرخه به منابع آب دسامبر ما این کار با کیفیت را تعیین کردیم و مقدار مصرف آب تعداد مردم را دوبرابر می کند و بسیاری از گونه هایی که سال ها پیش شاهد بودیم امسال با بیش از 1500 مورد مشاهده نشد. دهکده آنها از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره مند شدند.

استاندار خوزستان درباره تنش آبی سال گذشته توضیح داد: به دلیل تنش آبی از سال گذشته مدل کشت ما آن را تغییر دادیم و با وجود کاهش 21 درصدی بارندگی در سراسر استان توانستیم مبلغ خرید را تضمین کنیم گندم 24 درصد افزایش یافت و خوزستان اولین استانی بود که توانست مبلغ خرید تضمینی را در بین سایر استان های کشور دریافت کند.

خلیلیان با اشاره به بهبود وضعیت بهداشت و رفتار استان ادامه داد: اقدامات خوبی در زمینه بهداشت و درمان انجام شد و توانستیم نهم را تکمیل و تجهیز کنیم. بیمارستان بیایید مطمئن شویم که دو بیمارستان آماده فعالیت هستند. عملیات الف خارق العاده به ویژه یکی دیگر از فعالیت های ارزشمند در حوزه بهداشت و درمان محسوب می شود که برای اولین بار انجام می شود.