اقتصادی

کاهش عرضه گوشت مرغ در بازار

در آبان ماه امسال کشتارگاه های رسمی کشور وزن انواع مرغ عرضه شده را 150 هزار و 624 تن اعلام کردند که نسبت مرغ (مرغ و خروس) نسبت به سایر مرغ ها بیشتر است.

به گزارش تیتر اول، در گزارش امروز مرکز آمار ایران از عرضه گوشت طیور به کشتارگاه های رسمی کشور در ماه گذشته، بر اساس نتایج این بررسی، گوشت طیور (مرغ و خروس) ۱۴۷ هزار و ۸۱۳ تن بوده است. ، که بخشی از 98.1 است این نشان دهنده درصدی از وزن کل گوشت مرغ تحویلی است. همچنین گوشت بوقلمون با 1266 تن، گوشت شترمرغ با 132 تن و سایر انواع مرغ با 1413 تن به ترتیب 0.8، 0.1 و 1 درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده است.

مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در آبان ماه امسال با ماه مشابه سال گذشته حاکی از کاهش 11 درصدی عرضه گوشت طیور در کشتارگاه های رسمی کشور است. گوشت عرضه شده در آبان ماه نسبت به ماه مشابه پارسال 11 درصد، بوقلمون 52 درصد، بلدرچین 61 درصد کاهش داشته، اما شترمرغ 8 درصد و سایر مرغ ها 20 درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج این طرح پیمایشی نشان می دهد که عرضه گوشت طیور در کشتارگاه های رسمی کشور در آبان ماه 1401 نسبت به ماه قبل (مهرماه) تقریباً 14 درصد افزایش نشان می دهد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا