اقتصادیبهترین های کسب و کار

نمونه طرح آبیاری قطره ای

سرفصل های اصلی آموزش طراحی  آبیاری قطره ای به شرح ذیل می باشند :

همراه باشید با گردو پالیز نهال:

۱-آشنائی با پارامترهای استفاده شده در طراحی آبیاری قطره ای .

۲-نحوه انتخاب قطره چکان مناسب در طراحی آبیاری قطره ای .

۳- نحوه تعیین در صد مساحت خیس شدگی در آرایش یک ردیفه و دو ردیفه.

۴- نحوه تعیین نیاز آبی روزانه در طراحی آبیاری قطره ای .

۵- نحوه تعیین نیاز آبشوئی در طراحی آبیاری قطره ای .

۶- نحوه تعیین عمق خالص و ناخالص آبیاری .

۷- نحوه تعیین دور آبیاری و مدت زمان آبیاری .

۸- نحوه تعیین تعداد شیفتهای  آبیاری قطره ای .

۹- نحوه تعیین هیدرو مدول آبیاری .

۱۰-نحوه تعییین تعداد زیر واحدها و مساحت آنها در طراحی آبیاری قطره ای.

۱۱-نحوه تقسیم بندی واحدها به زیر واحدها و تعیین مساحت زیر واحدهای آبیاری در محیط اتوکد .

۱۲- نحوه جانمائی آبرسان ها ،مانیفلد ها و لوله های آبده در نقشه های اتوکد .

۱۳-نحوه تعیین حداکثر طول لوله ها آبده و نحوه محاسبه مقدار افت در لوله های آبده .

۱۴-نحوه طراحی لوله های مانیفلد در اکسل و تعیین قطر و طول آنها.

۱۵- نحوه طراحی لوله های آبرسان و نیمه آبرسان  با استفاده از نرم افزار واتر جیمز .

۱۶- نحوه شیفت بندی زیر واحدهای آبیاری و برنامه ریزی آبیاری در محیط واتر جیمز .

۱۷-نحوه تهیه نقشه های اجرائی در محیط اتوکد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت نهال گردو کلیک کنید.

 

آیدا چم سورکی

آیدا چم سورکی هستم متولد 1381 تحصیل کرده در رشته علوم تربیتی و علاقمند به نویسندگی و فعال در شبکه های اجتماعی
دکمه بازگشت به بالا