استان ها

طرح بخشودگی جرایم تسهیلات بانک مسکن با عنوان طرح میثاق تمدید شد

کهگیلویه و بویراحمد؛
سیده حمزه موسوی آتارس ، معاون مدیرعامل بانک کهگیلویه و بانک مسکن بویراحمد اظهار داشت: “ذینفعان بانک مسکن که به هر دلیلی جریمه شده اند می توانند برای بقیه زمان از این طرح عفو استفاده کنند.”

کهگیلویه و معاونان شعبه بانک مسکن بویراحمد توضیح داد: “به مشتریانی که تمام یا بخشی از بدهی ها را تا پایان ماه ژوئیه پرداخت می کنند ، طبق شرایط توافق نامه ، عفو و تخلف از بانکی دریافت می شود.”

وی افزود: این طرح یکبار تا پایان خرداد تمدید شده است: “با توجه به اینکه برخی از افراد نتوانستند از شیوع تاج ویروس استفاده کنند ، این تمدید تا پایان تیرماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.” رسید مطالبات بانک مسکن.

به گفته کهگیلویه و معاون رئیس شعبه بانک مسکن بویراحمد ، طبق این طرح ، در صورت واریز وجه نقد ، هر نوع گزینه پرداخت برای مطالبات بلندمدت – جریمه خالص محاسبه شده براساس نوع قرارداد (6 تا 14٪ نرخ بدهی). ) بدهکاران بخشیده می شوند.

موسوی آتار از ذی نفعان این بانک خواست تا بدهی های خود را پرداخت کرده و از طریق هر یک از درگاه های وب بانک مسکن به صورت گذشته نگر از این طرح استفاده کنند تا سلامت خود را در شرایط فعلی تحت تأثیر کوروی ویروس حفظ کنند.

48

دکمه بازگشت به بالا