استان ها

صدور ۴ پروانه خدمات پیشخوان دولت در استان سمنان

به گزارش تیتر اول، خبرگزاری استان سمنان، سید یاسر حسن پور، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و رئیس کارگروه ICT ادارات دولتی و روستایی استان گفت: در راستای ارائه هر چه بیشتر خدمات به سایر استان ها و اطمینان از دسترسی به خدمات دولتی و همچنین حرکت به سمت توسعه مدیریت الکترونیکی، دبیرخانه کارگروه مبارزه با ادارات خدمات دولتی شهرستان با صدور مجوز برای 4 دفتر جدید موافقت کرد.
وی افزود: در سه ماهه نخست امسال 3 دفتر شهری و 1 دفتر ICT روستایی توانستند پروانه بهره برداری دریافت کنند.
حسن پور در خصوص خدمات قابل انتقال از دستگاه های اجرایی به ادارات استانی تصریح کرد: یکی از مهمترین دغدغه های ما افزایش انتقال خدمات نهادی به ادارات است که همواره به عنوان یکی از درخواست ها و اقدامات ادارات دولتی مطرح است. آماده سازی برای انتقال این خدمات به دفاتر بیشتر از جمله دفاتر جدید برای ملاقات با مردم و کاهش نیازهای آنها. بازدید از امکانات ارائه دهندگان خدمات

48

دکمه بازگشت به بالا