سلامت و تندرستی

شناسایی “آبله‌میمون” در سوئیس و رژیم صهیونیستی

به گزارش شفاف، یک مورد از این بیماری در رژیم صهیونیستی نیز شناسایی شده است.

گزارش ها حاکی از آن است که هر دو بیمار اخیرا به سفر رفته اند، اما کارشناسان در حال بررسی موارد مشکوک دیگر هستند.

آبله یک بیماری عفونی است که معمولاً خفیف است و در بخش‌هایی از غرب و مرکز آفریقا شایع است. این بیماری از طریق تماس نزدیک گسترش می یابد. بنابراین با اقداماتی مانند خود ایزوله سازی و رعایت بهداشت به راحتی می توان آن را کنترل کرد.

دیوید هایمن، یکی از مقامات سازمان بهداشت جهانی و متخصص بیماری های عفونی، گفت که یک کمیته بین المللی از کارشناسان از طریق ویدئو کنفرانس برای بحث در مورد آنچه که باید در ارتباط با شیوع بیماری بررسی شود، از جمله اینکه آیا شیوع توسط ناقلین ایجاد شده است، تشکیل جلسه داد. تعلیق برای اطلاع رسانی به افراد آسیب پذیر و همچنین راه های مختلف انتقال در حال انجام است.

به گزارش بی بی سی، بیش از 80 مورد در اروپا، ایالات متحده، کانادا و استرالیا تایید شده است.

دکمه بازگشت به بالا