رئیس جمهور منتخب مردم باید قدرت حل مشکلات داخلی و تعامل عزتمندانه با جهان را داشته باشد

به گزارش خبرگزاری تیتر اول از قزوین؛ محمد مهدی آهن جان فعال سیاسی در خصوص اهمیت این دوره از انتخابات گفت: با حادثه غیر مترقبه رخ داده برای رئیس جمهور شهیدمان با انتخاباتی زودهنگام مواجه شدیم و با تمهیدات اندیشیده شده از سوی مسئولان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید همه احساس مسئولیت کرده و صندولی پاستور را به فردی مومن و با تجربه بسپاریم تا 
ضمن حل مشکلات اقتصادی کنونی و توجه به سیاست خارجه متکی به عزت و اقتدار ملی، مسیری مطلوب را برای اداره کشور ترسیم کند.

آهن جان تصریح کرد: امروز عزلت گزینی، کنج نشینی و انزوا و قهر از صندوق های اخذ رای برای عموم و بویژه خواص نه پسندیده و نه منطقی است و بدون تردید خلوت بودن شعب اخذ رای بیش از هر کسی فقط دشمنان را شاد کرده و آنها را در تداوم نقشه هایشان و فشار بیشتر به مردم تشویق می کند و چالش های داخلی را افزایش خواهد داد.

این فعال سیاسی افزود: خوشبختانه در ایام قانونی تبلیغات نامزدها با شرایطی که در رسانه ملی با پخش مناظره نامزدها ایجاد شد و نیز فضای مجازی و سفرهای استانی نامزدها و روسای ستادها به مناطق مختلف کشور، امکان بیان دیدگاهها، برنامه ها، از سوی نامزدها مهیا شد امروز این بستر می تواند مردم را به جمع بندی نهایی برای انتخاب اصلح برساند.

رئیس جمهور منتخب مردم باید قدرت حل مشکلات داخلی و تعامل عزتمندانه با جهان را داشته باشد

آهن چان اظهارداشت: در کنار گروههای مختلف جامعه این روزها از شخصیت های تاثیرگذار کشور نیز انتظار می رود ضمن درک شرایط کنونی و منافع ملی از بی تفاوتی و عزلت نشینی خارج شده و مردم را به حضور گسترده و همه جانبه دعوت کنند و بدانند میزان حضور و مشارکت حداکثری می تواند رئیس جمهور منتخب را با آرای بیشتری راهی پاستور کرده و اقتدار منتخب مردم و نظام را برای چانه زنی در مجامع بین المللی نیز تقویت کند.

وی بیان کرد: حتما دیدگاهها، برنامه ها، روش های مدیریتی و تعامل رئیس جمهور آینده برای حل مشکلات داخلی و خارجی بسیار مهم و تعیین کننده است و ما هم ضمن احترام به همه نامزدها باید با دقت انتخاب کنیم و بدانیم سرنوشت اجرایی کشور برای حداقل چهار سال و حداکثر هشت سال که زمان زیادی برای ساختن کشور است را به فردی می دهیم که باید واجد جمیع شرایط و توانمندی باشد تا کشور را از بحرانها و چالش ها به سلامت عبور دهد و پشتوانه مردم را نیز داشته باشد.

این فعال سیاسی گفت: روز جمعه همه می آییم و با دقت انتخاب می کنیم تا رئیس جمهور منتخب مسیر رشد و تعالی و پیشرفت کشور را هموار و چالش های اقتصادی کشور را با یک تیم مدیریتی قوی و شایسته و کاربلد حل کرده و آرامش و رفاه و عزت را برای مردم به ارمغان آورد.

 انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا