اقتصادیبهترین های کسب و کارعمومی

دانلود pdf کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف

دانلود pdf کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف

کتاب روانشناسی پرورشی دکتر سیف pdf ، هدف های کلی این کتاب برای معلمان فعلی و آتی نوشته شده است؛ اما تمام کسانی که به صورت حرفه ای با غیر حرفه ای و مستقیم یا غیر مستقیم به آموزش و هدایت یادگیری دیگران می پردازند می توانند از موضوع های متنوع آن بهره بگیرند.

هدفهای کلی این کتاب به این صورت هستند:

  1. کسب دانش و مهارت های لازم درباره اصول و مبانی روانشناسی پرورشی به عنوان یک علم.
  2. کسب توانایی تشخیص، تحلیل، و تفسیر مسائل و مشکلات تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان.
  3. کسب توانایی حل کردن مسائل و مشکلات تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان در محیط آموزشگاه.
  4. آشنا شدن با نظریه ها، قوانین، و اصول روانشناسی یادگیری و انگیزش.

کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف pdf ، اهداف کلی روانشناسی پرورشی نوین برای معلمان فعلی و آینده نوشته شده است. اما همه کسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آموزش و راهنمایی یادگیری دیگران می پردازند می توانند از مضامین مختلف آن بهره مند شوند.

پی دی اف کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف ، کتاب روانشناسی پرورشی نوین نوشتۀ علی اکبر سیف می باشد که توسط نشر دوران منتشر شده است. این کتاب به موضوع روانشناسی یادگیری و آموزش پرداخته است.

دکمه بازگشت به بالا