دادگاه علنی متروپل – تیتر اول

یکی فروپاشی کلانشهر آبادان در روز روشن اتفاق افتاد، اما فرآیندهایی که منجر به فروپاشی این کلانشهر شد، همه در تاریکی فساد، ناکارآمدی، بی قانونی و شکست نهادهای نظارتی اتفاق افتاد. جامعه باید روندی را طی کند که این تاریکی را روشن کند.

دو متروپل ساختمانی است که پس از تدوین و انتشار گزارش ملی پلاسکو ساخته شده است. سوال مهم این است که چرا تدوین گزارش ملی و بسیاری از قوانین و مقررات ملی تاثیری در بهبود ساخت و ساز ساختمان نداشته است؟ این سوال باید در دادگاه علنی پاسخ داده شود.

سه. معاصران من احتمالاً به خاطر دارند که بین اولین جلسه در 8 ژوئن 1998 تا 11 ژوئیه 1998، هفت جلسه در مورد غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران از تلویزیون پخش شد. اگر قرار بود پرونده غلام خوزه کرباشی با اتهامات مالی از تلویزیون پخش شود، قطعا دادگاه متروپولیتن مستحق چنین برخوردی است.

چهار اگر دادگاه سقوط کلانشهر آبادان به همین شکل برگزار شود و این بار به صورت زنده از تلویزیون پخش شود، می توان به تاریکی فساد، ناکارآمدی، بی قانونی و نقص دستگاه امیدوار بود.

پنج گزارش هایی مانند گزارش ملی پلاسکو در صورتی مؤثر خواهد بود که نتایج آن بر دادگاه ها تأثیر بگذارد و مسئولین آن را به پای میز محاکمه بکشاند.

شش مردم آبادان، هوستان و ایران حق حضور در ملاء عام و در دسترس همه ایرانیان (به صورت زنده) در جریان اقدامات منجر به فروپاشی کلانشهر را دارند. از این پس، تعدیل و اعتمادسازی می تواند آغاز شود.

* جامعه شناس

دکمه بازگشت به بالا