فرهنگ و هنر

خلق پرتره سیاسیون با پلاستیک مذاب!

هنرمند کنگو با استفاده از پلاستیک پرتره هایی از سیاستمداران می سازد.

پاتریک کیکورو یک هنرمند کنگو است که از کوهی از بطری های پلاستیکی انباشته شده در نزدیکی دریاچه کیوو برای خلق آثار هنری استفاده می کند.

او آنها را در یک کیسه پلاستیکی جمع می کند و به استودیوی هنری خود می برد تا از آنها برای به تصویر کشیدن چهره های آشنا استفاده کند.

ما با پلاستیک ذوب شده پرتره سیاستمداران می سازیم!

البته هدف این هنرمند تنها پاکسازی محیطی نیست که با تجمع این پلاستیک ها آلوده شده است، او این پلاستیک ها را ذوب کرده و مایع غلیظی ایجاد می کند که با آن پرتره هایی از سیاستمداران را می کشد. این هنرمند با خلق چنین پرتره هایی سیاستمداران را به خاطر بی توجهی به حفاظت از محیط زیست سرزنش می کند.

ما با پلاستیک ذوب شده پرتره سیاستمداران می سازیم!

این هنرمند 26 ساله گفت: تاکنون اجلاس ها و نشست های زیادی در کنگو برگزار شده است اما هیچ کاری برای حفاظت از طبیعت انجام نشده است و من به عنوان یک هنرمند کنگو پیام خود را (با این آثار هنری) می رسانم.

ماه گذشته پرتره های خلق شده توسط این هنرمند در مرکز فرهنگی واقع در بوکوا به نمایش گذاشته شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا