اقتصادی

جولان گرانی ها در بازار خودرو/ ۲۰۶ تیپ دو ۲۱۷ میلیون تومان شد

همانطور که توسط خبرگزاری گزارش شده است تیتر اولبا ادامه حرکت دلار به سمت بالا در جهت قیمت ، بازار خودرو نیز هر روز در حال رشد است. در میان این افزایش قیمت ها ، خودروهای پراید برای چند روز ثبات قیمت را تجربه کرده اند ، بنابراین پراید 111 از پایان هفته گذشته تاکنون در قیمت 134 میلیون تومان باقی مانده است ، در حالی که پراید 131 در 123 باقی مانده است. در این مدت بدون تغییر مانده است و پراید 132 با قیمت 119 میلیون گوجه ثابت است. می توان گفت که افزایش بی نظیر قیمت خودروهای گروه پراید در هفته های اخیر به شدت تقاضا برای این خودرو را کاهش داده و رشد قیمت ها را در بازار خودرو کند کرده است.

از جمله خودروهایی که در آخرین روز گران شده اند اما می توان 206 نوع 2 1400 را مشاهده کرد که از دیروز 3 میلیون تومان افزایش قیمت داشته و اکنون 217 میلیون تومان است و دنا 1400 معمولی. و این خودرو در مقایسه با 287 میلیون تومان دیروز به قیمت 290 میلیون تومان رسیده است و 99 و 1400 ماشین پرسرعت طی 24 روز گذشته 1 و 2 میلیون تومان ساعت گران شده اند. امروز قیمت آنها 146 و 152 میلیون گوجه فرنگی است.

لازم به ذکر است که روز گذشته بازار خودرو شاهد افزایش شدید قیمت ها بود ، بنابراین روز گذشته بیشتر خودروهای گروه سمند گران شدند. سمند LX 1399 از 193 میلیون تومان به 195 میلیون تومان رشد كرد و 1400 مدل این خودرو دیروز با 3 میلیون تومان افزایش به 206 میلیون تومان رسید و سمند LXAF 7 1399 روز گذشته به 2 میلیون تومان رسید. گران شد و به قیمت 229 میلیون تومان رسید.

قیمت روزانه خودرو در جدول زیر نشان داده شده است:

افزایش قیمت در بازار خودرو / 206 نوع دوم 217 میلیون تومان بود

223227

دکمه بازگشت به بالا