استان ها

با همکاری مردم قزوین از پیک بیماری در موج سوم عبور کرده ایم

به گزارش خبرگزاری بورن قزوین؛ پیمان نامدار شنبه شب در جلسه ستاد تاجگذاری استان قزوین در محل فرمانداری گفت: خوشبختانه با محدودیت ها و پروتکل ها شاهد کاهش تعداد افراد بستری در بیمارستان هستیم اما هیچ کشته ای وجود ندارد.

وی افزود: اگر مردم پروتکل های بهداشتی را جدی نگیرند ، موج بعدی بیماری سینوس است ، اما تعداد بستری ها در این روزها از 120 در روز به نصف کاهش یافته است.

رئیس دانشگاه پزشکی کازوین یادآور شد: در مقایسه با هفته های گذشته تعداد بستری در استان از 568 به 447 مورد کاهش یافته است و تاکنون بیش از 15000 نفر در بیمارستان های استان بستری و تحت درمان قرار گرفته اند.

تاج 7

نجار گفت: 334 نفر در بیمارستان های دولتی ، 83 نفر در بیمارستان های تامین اجتماعی و 30 بیمار در بخش خصوصی بستری شدند و فقط 4 نفر در بخش مراقبت های ویژه بودند.

وی افزود: تعداد کل مرگ و میرها در استان قزوین از زمان شیوع ویروس تاکنون به 1111 نفر رسیده است.

ما بر اوج بیماری غلبه کرده ایم

نجار گفت: از ابتدای آذر ماه تعداد افراد بستری در این بیمارستان 121 نفر کاهش یافته و با همکاری مشترک بر اوج بیماری غلبه کرده ایم.

وی اظهار داشت: شهر آوجا در وضعیت زرد و سایر شهرهای استان قزوین در وضعیت قرمز قرار دارد و باید مراقب باشیم تعداد مرگ و میرها رو به کاهش باشد.

تاج 122

رئیس دانشگاه پزشکی کازوین گفت: بیشترین میزان مرگ و میر در استان قزاقستان 76 درصد افراد بالای 60 سال است که نشان می دهد ما باید مراقبت بیشتری از سالمندان داشته باشیم.

نجار برای افرادی که از پروتکل های بهداشتی پیروی نمی کنند و زندگی دیگران را به خطر می اندازند جریمه می کند.

دکمه بازگشت به بالا