سلامت و تندرستی

ایران، مقصد افراد خارجی برای درمان ناباروری

علی صادقی تبار، مدیر مرکز درمان ناباروری فوق تخصصی ابن سینا گفت: وقتی که بیماری از خارج جهت درمان ناباروری به ایران سفر می‌کند، ارز آوری داشته و قطعا در توسعه اقتصادی کشور نیز این موضوع نقش دارد. ایران در حوزه درمان ناباروری از پیشرفت قابل توجهی برخوردار شده که بیماران بین‌المللی برای درمان ایران را انتخاب می‌کنند و این مسئله نشان دهنده این است که کشورمان در دنیا در این حوزه حرف‌هایی برای گفتن دارد.

به گفته وی، در ماه بین ۱۵ تا ۲۰ مراجعه کننده خارجی به مرکز ابن‌سینا جهت درمان ناباروری از کشور‌های هم جوار و ایرانی‌های مقیم اروپا و آمریکا به ایران سفر می‌کنند. تعرفه خدمات پزشکی ایران پایین‌تر از هند و با کیفیت بالاتر است و همین موضوع سبب شده تا گردشگران سلامت به ایران سفر کنند.

او افزود: در حوزه درمان ناباروری به قدری پیشرفت کرده‌ایم که در آینده بسیاری از کار‌ها جامه عمل می‌پوشند. در حال حاضر تکنیک‌های غیر‌تهاجمی برای درمان ناباروری استفاده می شود. درمان مادران در مراکز درمانی ناباروری به راحتی انجام خواهد شد. 

او گفت: ایران در درمان‌های ناباروری و علوم بیولوژیکی به قدری پیشرفت کرده که نیازی به اعزام بیماران به خارج از کشور نداریم و بلکه گردشگران سلامت از کشور‌های مختلف جهت درمان ناباروری به ایران مراجعه می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا