جامعه

آغاز بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ مناطق شهرداری تهران

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از آغاز بازنگری در بودجه پیشنهادی و اعتبارات 1402 در مناطق 22 گانه شهر تهران خبر داد.

به گزارش تیتر اول، امیر شهرابی با اعلام بازنگری در بودجه پیشنهادی 1402 منطقه شهرداری تهران گفت: تاکنون جلسات جداگانه ای برای بازنگری بودجه و اعتبارات پیشنهادی 1402 با حضور شهرداران و معاونان مناطق 2، 3، 4 تشکیل شده است. ، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 و جلسات سایر مناطق طبق برنامه زمانبندی سازماندهی شده توسط اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران با مشارکت هماهنگی منطقه ای و فنی و عمرانی برگزار می شود. بخش ها

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اشاره به محورهای 1402 بودجه پیشنهادی شهرداری تهران افزود: بودجه امسال براساس لایحه برنامه چهارم شهرداری تهران و در عین حال با تاکید نیمی از پروژه ها در مناطق، خرید دارایی های ثابت، توسعه مستمر و مستمر و اقتصادی محله، در بازتوزیع عادلانه و در نظر گرفتن حجم کاربری و تملک مستمر دارایی در بخش، ارائه خدمات به ازای هر بخش. افزایش جمعیت مناطق کم برخوردار و کاهش فاصله آنها با مناطق پردرآمد.

به گفته وی، ضمن بررسی پیشنهادات بودجه منطقه 1402، رویکردهای شهردار تهران از جمله نوسازی شهر در حوزه حمل و نقل عمومی، توجه به مناطق کم برخوردار، خانواده محوری، مسجد است. محوری و همچنین اولویت های شورای شهر تهران ششم در نظر گرفته شده و بر این اساس پروژه اولویت بندی شده است.

شهرابی با اشاره به برنامه ریزی بودجه 1402 شهرداری تهران ادامه داد: قبل از شروع فرآیند بودجه ریزی سال 1402، چندین بند بودجه تکراری و مشابه در چند ماه اخیر در جلسات متعددی با هم تلفیق شده و ردیف های هزینه ای اعتباری و تملک سرمایه و مالی تنظیم شده است. دارایی های.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از اجرای طرح ساماندهی و بازنگری ردیف های اعتباری در بودجه 1402 شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد: اجرای این طرح اختیارات مدیران اجرایی را برای انجام عملیات خطوط اعتباری و نیز افزایش می دهد. هزینه‌ها و رفع برخی محدودیت‌های موجود با کاهش تعداد قراردادهای شرح عملیات و فرصت‌های تبادل با محتوای باکیفیت و پاسخگو، افزایش کنترل و نظارت بر اجرای بودجه و افزایش انضباط و شفافیت مالی.

به گزارش سایت شهر، وی به همکاری با شهرداران مناطق برای تدوین بودجه پیشنهادی سال آینده اشاره کرد و گفت: تلاش کرده ایم تا مناطق را در اجرای پروژه های مورد نیاز همسایگان و اهالی کمک کنیم. ، ضمن در نظر گرفتن نیازهای هر منطقه برای جلب رضایت مردم همراه خود ببرید

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا