همه ی آنچه باید در مورد وکیل مواد مخدر تهران بدانید

پرونده هایی که به موضوع مواد مخدر مربوط می شوند، پرونده های بسیار ویژه و سختی هستند و برای وکالت مواد مخدر، حتما پرونده های مواد مخدر باید به وکیل مواد مخدر تهران متخصص و با تجربه ای که آگاهی زیادی از پرونده های مواد مخدر دارد، سپرده شود. قوانین مربوط به مواد مخدر مرتبط با مجازات حمل، مصرف و قاچاق مواد مخدر دارای مواد و تبصره های گوناگونی و متفاوتی است. اگر دارای پرونده مواد مخدر هستید، پیشنهاد می کنیم حتما با وکیل مواد مخدر متخصص و با تجریه مشورت کنید تا بدین شکل بتوانید حق و حقوق خود را استیفا کنید.

منظور از مواد مخدر چیست؟

مواد مخدر به هر ماده خالص یا ترکیب شده ای گفته می شود که باعث اعتیاد و وابستگی افراد به آن ماده شود. تأثیر و آسیبی که موادمخدر بر سیستم عصبی و سایر سیستم های بدن می گذارد، بسیار مهلک است و مواد مخدر می تواند صدمات جبران ناپذیری بر بدن بگذارد و در صورتی که فرد معتاد به شکل مرتب و مداوم از آن ها استفاده نکند دچار درد، تنش های شدید عصبی، اختلال در دستگاه گوارش می شود. بدیهی است باتوجه به آثار زیان باری که موادمخدر بر روی بدن انسان و بدین سبب بر روی خانواده ها و جوامع می گذارد، تقریبا در همه کشورها تولید، نگهداری و فروش ماده مخدر خلاف قانون و جرم شمرده می شود.

مواد مخدر چگونه دسته بندی می شود؟

مواد مخدر را با عنایت به چگونگی مصرف و تأثیر آن در فرد معتاد دسته بندی می کنند. مواد مخدر در ساده ترین دسته بندی به مواد مخدر سنتی و مواد مخدر صنعتی تقسیم می گردد:

مواد مخدرسنتی: همان گونه که از نام مواد مخدر مذکور هویدا است، بعضی از مواد مخدر مثل تریاک، گل از قدیم کشت و مصرف می شده است و در نتیجه به این نوع از مواد مخدر، مواد مخدر سنتی گفته می شود. باید توجه داشت که از ترکیب و یا تجزیه این مواد، مواد مخدر دیگری به دست می آید.

مواد مخـدر صنعتی: مواد مخدر صنعتی به موادی گفته می شود که در قرن 20 و 21 در آزمایشگاه ها با استفاده از مواد مخدر سنتی و یا سایر ترکیب های شیمیایی تولید و عرضه شده است. معمولاً قدرت تخریب مواد مخدر صنعتی و آثار جبران ناپذیری که مواد مخدر صنعتی بر روی بدن فرد معتاد بر جا می گذارد و شدت اعتیاد به این مواد چندین برابر مواد مخدر سنتی است، به همین خاصر مجازات حمل، نگهداری، فروش مواد مخدر صنعتی به مراتب سنگین تر است.

آیا اعتیاد به مواد مخدر جرم محسوب می شود؟

مطابق با قانون، اعتیاد به مواد مخدر جرم به حساب می آید و هرکس ماده مخدر غیر دارویی مصرف کند مطابق قانون، مجازات می شود.

چه عواملی سبب تخفیف مجرمان مواد مخدر می شود؟

سوء پیشینه وجود نداشته باشد: فقدان سابقه مجرمیت طبق قانون مواد مخدر می تواند از عوامل تخفیف مجازات قاچاقچیان باشد

وجود انگیزه شرافت مندانه: به صورت عام وجود انگیزه شرافت مندانه جزء عواملل تخفیف در کلیه مجازات ها است.

همکاری با پلیس یا مقام قضایی به منظور کشف آثار و عدله جرم و یا سایر مجرمین

چه عواملی سبب تشدید مجازات قاچاقچیان می شود؟

زمانی که مجرم برای قاچاق مواد مخدر باندی را به صورت حرفه ای تشکیل دهد یا سر دسته یکی از باند های مواد مخدر باشد.

زمانی که فرد از اطفال و یا مجانین برای استفاده از جاساز سوء استفاده کند.

زمانی که فرد سلاح حمل کرده باشد و از آن استفاده کرده باشد.

در قوانین کشور ما چه اعمالی در ارتباط با مواد مخدر جرم شناخته شده است؟

با عنایت به تعریفی كه از جرم قاچاق مواد مخدر در قوانین شده است، اگر منظور از این نوع جرم فقط وارد كردن یا صادر كردن یا حمل كردن كالای مربوط به مواد مخدر از نقطه ای به نقطه دیگر باشد، این بحث ناقص خواهد بود. اگر بخواهیم در زمینه جرایم مواد مخدر صحبت كنیم باید مفهوم قاچاق را كنار بگذاریم، هر چند قانون گذار در ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 و اصلاحی مصوب سال 1376 و 1389 از اصطلاح قاچاق استفاده كرده است اما با توجه به تعریفی كه از جرم قاچاق در حقوق داخلی وجود دارد.

در صورتی که بخواهیم به طور كلی این نوع جرایم را تعریف كنیم، باید بگوییم كه وارد كردن، صادر كردن، ساختن، تولید، ارسال، خرید، فروش، عرضه برای فروش، توزیع، حمل، نگهداری، استفاده از مواد مخدر، كشت آنها و اعتیاد به این نوع مواد همه داخل در مفهوم جرایم ناشی از مواد مخدر هستند. مطابق با قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 اعمالی كه در این حوزه جرم به حساب می آید به این شرح است:

كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به دلیل تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی.

وارد كردن، ارسال، صادركردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی.

نگهداری، حمل، خرید، توزیع، مخفی کردن، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی.

مكانی برای استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی دایر كردن یا اداره كردن.

استفاده کردن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی به هر شكل و طریق، مگر در مواردی كه قانون آن را استثنا كرده باشد.

تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استفاده کردن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی.

قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محكومیت مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی كه تحت تعقیب هستند و یا دستگیر شده اند.

نابود کردن یا مخفی کردن ادله جرم مجرمان.

قرار دادن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی یا آلات و ادوات استقاده کردن آن در محلی به قصد متهم كردن دیگری.

این دسته از جرایم مطابق با چه قوانینی مجازات می گردند؟

عنصر قانونی این نوع جرایم را مصوبه مبارزه با مواد مخدر که در سال 1367 و 1376 تصویب شده است، به اضافه قسمت هایی از مقررات مواد مخدر مربوط به لایحه مواد مخدر مصوب سال 1359 كه مغایر با قانون جدید مبارزه با مواد مخدر نیست، تشكیل می دهد. البته باید به تدوین كننده قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شده در سال 1367 قانون گذار گفت، چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را تصویب کرده است.

عنصر مادی و ظهور خارجی جرایم مربوط به مواد مخدر به چه ترتیب است؟

از نظر عنصر مادی به جرایمی جرم ناشی از مواد مخدر می گویند كه عمل ارتكابی در این نوع جرایم به صورت فعل مثبت مادی اتفاق می افتد به بیانی دیگر ترك فعل در مورد این نوع جرایم مصداق پیدا نمی كند.

کسی که جرایم مواد مخدر مرتکب می گردد از حیث روانی باید چه شرایطی داشته باشد؟

در بررسی عنصر معنوی این دسته از جرایم باید بگوییم كه تمامی اجزای تشكیل دهنده عنصر روانی باید محقق گردد. نخست این كه فرد مجرم باید علم به حكم در این نوع جرایم داشته باشد یعنی وی بداند كه ارتكاب جرایم مربوط به مواد مخدر ممنوع است.

این نوع علم به موجب یك قاعده كلی مفروض است یعنی فرض گرفته می شود که همه در جامعه مطلع هستند که اعمال مرتبط با مواد مخدر جرم است. بخش بعدی عنصر معنوی هم علم به موضوع است، یعنی مجرم بداند که این ماده كه شخص مجرم می خرد، می فروشد، حمل می كند، نگهداری می كند، صادر و یا وارد می كند، مواد مخدر است.

نکته بعدی این است که درباره عنصر روانی جرم، بحث سو نیت است. سوءنیت عام به این معنا است كه شخص ارتكاب چنین جرمی را اراده کند. در اینجا جا دارد که تاکید کنیم انگیزه در جرایم نقش و تاثیری ندارد اما به صورت استثنایی در مورد كشت شاهدانه و حمل و اخفای و نگهداری مواد مخدر، انگیزه به موجب قانون موثر شناخته می شود.

در این مورد در صورتی عمل شخص ارتکاب جرم دانسته خواهد شد كه انگیزه شخص از ارتكاب این نوع اعمال، توزیع مواد مخدر باشد یعنی اصل بر این است كه كشت شاهدانه و حمل، اخفا، نگهداری و خرید و فروش آن جرم دانسته نمی شود، مگر این كه احراز شود كه انگیزه شخص از ارتكاب این نوع اعمال، توزیع بعدی شاهدانه است. اما در عمل قضیه متفاوت و بر عكس این رویكرد است؛ رویه قضایی عنصر روانی را در این نوع جرایم مفروض می داند.

البته شاید مفروض تلقی كردن عنصر روانی جرم مواد مخدر خیلی هم از واقعیت دور نباشد زیرا وقتی كه مواد مخدر نزد شخص مجرم یافت می گردد، اوضاع و احوال قضیه حکایت از آن دارد كه شخص مجرم می دانسته كه كالاهای نزد او، مواد مخدر است. همان طور كه می دانیم اصل برائت نیز مبتنی بر اوضاع و احوال خاص است.

اگر اوضاع و احوال برخلاف قواعد اصل برائت حاكم باشد، اصل برائت جای خود را به اصل مجرمیت می دهد. روال قضایی و قضات دادگاه ها در هنگام رو به رو شدن با این پرونده ها چاره ای جز این ندارند و شخص متهمی كه ادعا می کند، اطلاعی از وقوع جرم نداشته است و به عنوان مثال نمی دانسته كه این كالاهای مكشوفه، موادمخدر بوده است، باید این ادعای خود را در دادگاه به اثبات برساند. به طور کلی می توان گفت اوضاع و احوال ممکن است، در كشف قضیه بسیار موثر باشد.

چگونه کار خود را به وکیل مواد مخدر تهران بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص وکالت مواد مخدر دارند.

برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایطی از جمله:

رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل

هزینه مشاوره اولیه

پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود

امتیاز سایر کاربران به وکلا

را در نظر گرفته است و کافی است درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.

هزینه ی اخذ وکیل وکالت مواد مخدر چگونه است؟

هزینه ی اخذ وکیل وکالت مواد مخدر معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

وکیل مواد مخدر کیست و چگونه عمل مینماید؟

وکیل مواد مخدر بیان میدارد: خوب است بدانید که عالم حقوق دارای دامنه وسیع و گسترده ای میباشد که هیچ حقوقدان و وکیلی نمیتواند مدعی تخصص و اشراف در کلیه زمینه های آن باشد. لذا بهترین وکیل، وکیلی است که حرفه خویش را معین کرده و بصورت تخصصی در یک زمینه خاص فعالیت مینماید. زیرا با این نحو از وکالت، به دلیل کثرت پرونده ها در یک زمینه خاص، به تخصص و مهارت کافی دست می یابد. همچنین همواره قوانین و آیین نامه های مربوطه را مطالعه نموده و به اشراف بر قوانین نیز نایل می آید.

لذا وکیل مواد مخدر علی الاصول به وکیل کیفری گفته میشود که یا بصورت انحصاری به وکالت در پرونده های کیفری مواد مخدر میپردازد و یا عمده وکالت خویش را به جرایم مربوط به مواد مخدر و پرونده های کیفری مربوطه معطوف نموده باشد. به بیان دیگر وکیل مواد مخدر به انجام وکالت در زمینه های مختلف و غیرمربوطی همچون دعاوی خانواده از قبیل نفقه و مهریه و طلاق نمیپردازد.

نکته: وکیل دارای صلاحیتی عام و جهان شمول از بابت موضوعات مختلف کیفری و حقوقی میباشد. لذا تخصص در یک زمینه همچون جرایم مربوط به مواد مخدر نافی صلاحیت و اعتبار و دانش آن وکیل در سایر دعاوی حقوقی نمیباشد.

وکیل مواد مخدر بصورت تسخیری

وکیل مواد مخدر بصورت تسخیری چگونه فعالیت مینماید؟

آیا برای همه جرایم مربوط به مواد مخدر وکیل تسخیری تعیین میشود؟

پاسخ منفی است. هنگامیکه وفق قانون برای متهم الزام به اخذ وکیل وجود داشته باشد، دادگاه ذی صلاح در طی ارسال نامه ای به کانون وکلای مربوطه، تقاضای تعیین وکیل تسخیری برای متهم واجد شرایط مینماید. در این هنگام، وکیل مواد مخدر بصورت تسخیری برای متهم تعیین شده و ایشان به دادگاه مراجعه و نسبت به دفاع از حقوق موکل خویش اقدام مینماید.

دلیل نیاز به وکیل چیست؟

چرا باید به وکیل مواد مخدر وکالت بدهیم؟

نقش وکیل در پرونده کیفری مربوطه چیست؟

قطعا دلیل نیاز به وکیل مواد مخدر تهران، به جهت نیاز به ارائه بهترین دفاع از متهم میباشد. افراد جامعه از چه میزان سواد حقوقی برخوردار میباشند که بتوانند به نیکی از خویش دفاع نمایند؟ در بسیاری از موارد در روند عملی پرونده ها مشاهده میشود که موکل بدون انکه توجیه شود، نزد ماموران مبارزه با مواد مخدر یا حتی در دادسرا نزد بازپرس، ذیل اظهاراتی را امضا و اثر انگشت نموده است که کاملا غیرواقع و برعلیه وی میباشد. به عبارت دیگر اقرار به ضرر خویش نموده درحالیکه مرتکب هیچ یک از آن جرایم و اتهامات نشده است. وکیل مواد مخدر تهران است که همواره حافظ حقوق موکل خویش میباشد. وکیل متخصص مواد مخدر از القای پرسش های تلقینی و ایراد اتهام واهی به موکل جلوگیری مینماید.

دکمه بازگشت به بالا