چگونه قبض برق مصرفی را ساده محاسبه کنیم؟

بسیاری از مردم چگونگی محاسبه قبض برق همواره برایشان مورد سوال بوده و مبلغی که به عنوان بهای برق مصرفی ملزم به پرداخت آن هستند، چطور و با چه فرمولی محاسبه می شود. در این نوشتار نحوه محاسبه قیمت برق به زبان خیلی ساده آمده است، به طوری که هر یک از ما می توانیم با الگو گرفتن از این محاسبه ساده، حدود تقریبی قبض برق مصرفی ماهانه خود را به راحتی حساب کنیم.

به گزارش تیتر اول، تعرفه برق مشترکان خانگی به صورت پلکانی محاسبه می شود. به عبارت دیگر با افزایش مصرف برق، نرخ هر کیلووات ساعت به صورت پلکانی افزایش می یابد. معیار تعیین مصرف، الگوی مصرف است. الگوی مصرف به گونه ای محاسبه می شود که 75 درصد مشترکان کمتر از آن مصرف برق در ماه دارند. سایر پله های مصرف به شرح ذیل است:
1- تا الگوی مصرف (75 درصد مشترکان)
2- از الگو تا 1.5 برابر آن (15 درصد مشترکان)
3- از 1.5 تا 2.5 برابر آن (8 درصد مشترکان)
4- بیش از 2.5 برابر الگو، 2 درصد مشترکان مشمول هستند
الگوی مصرف در مناطق عادی کشور در ماههای گرم (خرداد تا شهریور) 300 کیلووات ساعت است. به طور مثال اگر یک مشترک در ماه 300 کیلووات ساعت برق مصرف کند، نرخ برق آن به ازای هر کیلووات ساعت حدود 130 تومان و بهای انرژی مصرفی ماهیانه آن نیز (300 کیلووات ساعت) برابر 36 هزار تومان خواهد بود.
حال اگر یک مشترک در ماه 450 کیلووات ساعت برق مصرف کند، نرخ برق برابر 390 تومان به ازای هر کیلووات ساعت و بهای انرژی در ماه برابر 175 هزار تومان خواهد شد. به عبارتی با افزایش 1.5 برابری مصرف، نرخ برق 3 برابر و مبلغ 4.5 برابر می شود.

طبق اعلام توانیر، همچنین اگر مصرف یک مشترک در ماه به 750 کیلووات ساعت برسد، نرخ انرژی 821 تومان به ازای هر کیلووات ساعت و مبلغ آن نیز 615 هزار تومان خواهد شد. به عبارت دیگر با 2.5 برابر شدن مصرف، نرخ برق 6.3 برابر و مبلغ آن 17 برابر می شود.

در این میان 2 درصد مشترکان که بیش از 2.5 برابر الگو مصرف می کنند، مصرف ماهانه شان حدود 1000 کیلووات ساعت می شود که نرخ برق آن برابر 1300 تومان و بهای برق ماهیانه نیز حدود یک میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود. به عبارتی با مصرف 3.3 برابری نسبت به مشترکان تا الگو، نرخ برق 10برابر و مبلغ برق مصرفی 26 برابر افزایش می یابد.

حال اگر به اعداد و ارقام بالا، 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 10 درصد عوارض برق، 6 هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت پول گاز (برای مشترکان زیر الگو) و 8 هزار تومان برای مشترکان بیش از الگو و 7500 تومان بابت بیمه همگانی اضافه کنیم، مبلغ تقریبی قبض برق ماهانه هر مشترک به دست می آید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا