فرهنگ و هنر

ولایت‌پذیری شهید صیاد شیرازی به روایت یک همرزم

وی اظهار داشت: من به اظهارات مدیر ارشد توجه می کنم ، زیرا اگر سوار خودرو شوم ، آنها را بررسی ، مطالعه و بررسی می کنم تا بتوانم اقدامی انجام دهم و به محض رسیدن به ستاد کل ، من این دستورات را در دستورالعمل ها قرار می دهم و آنها را مورد توجه ستاد کل قرار می دهم. “” “و بعد از اینکه دستورالعمل ها آسیب دید ، اصلاح و اجرا شد ، من نیروهای مسلح را برای اجرای آنها اعلام می کنم.”

به گزارش تیتر اول ، سرتیپ ناصر آراسته رئیس هیئت معارف مارتیرا سعید شیرازی در این باره می گوید: “چند روز قبل از جنگ شهید صیاد شیرازی ، ما برای خدمت به حضرت آقا (مقام معظم رهبری) جمع شدیم و در كنار شهید صیاد نشسته بودم.

جلسه تعطیل است بیرون آمدیم از او پرسیدم: “چرا سخنان پروردگار را نوشتی؟” خبرهایی که شنیده اید ، خبری که سفارشات وی را به طور کامل توزیع می کند. صاد با شوخی به من گفت: “آقای آراسته ، شما یک وکیل هستید.” “نه ، من حقوق می گیرم.” وی گفت: “شما راست می گویید ، سوال من این است که آیا عدم رعایت دستور یک فرمانده طبق مقررات نیروهای مسلح جرم است.” “بله من گفتم. “اما این هیچ ارتباطی با سوال من ندارد.” “خوب ، آیا انجام دستور فرمانده خیلی دیر است؟” او گفت. گفتم: “بله ، اما این چه ارتباطی با سوال من دارد؟”

وی گفت: “این کاملاً مناسب است.” و بعد احساس کردم که او با تمام قلب و روحش با من صحبت می کند. وی گفت: “آقای آراسته ، من نمی دانم اکنون قصد دارم کفش هایم را بپوشم.” آیا تا زمانی که درب فیلم امامیه خمینی حسینیه بسته نشود ، زنده خواهم ماند (گفت:) من نمی دانم که به ستاد کل خواهم رسید یا نه ، از طرف دیگر ، سخنان پروردگار را به عنوان گفتار صرف ندیدم. من معتقدم که این دستورات اقدامات فرمانده برای سربازان وی است. بنابراین یک یادداشت می نویسم به طوری که اگر از اینجا سوار خودرو شوم ، می توانم آنها را مرور ، مطالعه و تجدید نظر کنم تا بتوانم دستورالعمل ها را رعایت کنم و به محض ورود به ستاد کل ، بتوانم آن دستورالعمل ها را در دستورالعمل ها قرار دهم و آنها را به سمت ستاد کل ببرم. و از نیروهای مسلح درباره تطبیق و اجرای دستورالعملهای اجرای آن آگاه شوید.

من به عنوان یکی از عناصر ستاد کل ، من این مسئولیت را دارم ، بنابراین نباید در مدتی مسئولیت خود را انجام دهم. “اکنون ، در مقطعی از زندگی من ، خدای بزرگ من شاهد است که من از دستورات فرمانده و استادم پیروی کرده ام و در این راستا ضعف نداشته ام.” (1)

PS:

1- چرا و چگونه باید درباره جنگ بدانیم ، آراسته ، ناصر ، 1391 ، ایران سبز ، تهران.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا