استان ها

همکاری اداره کل محیط زیست استان سمنان با دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

به گزارش خبرگزاری تیتر اول از استان سمنان، مدیرکل محیط زیست استان سمنان دکتر بهرام علی ظهیری پس از امضای این تفاهم نامه به خبرنگار خبرگزاری تیتر اول گفت: هدف از این تفاهم نامه استفاده از توانمندی های علمی و توسعه همکاری های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و پژوهشی است تا تداوم سازمان یافته بین طرفین به گونه ای باشد که طرفین با یکدیگر همکاری کنند. رفع نیازهای متقابل

وی افزود: مدت این تفاهم نامه سه سال شمسی است و برای تحقق اهداف این تفاهم نامه کارگروه مشترکی از نمایندگان دو طرف تشکیل و تصمیمات کارگروه مذکور پذیرفته خواهد شد. پس از تنظیم صورتجلسه در چارچوب شرایط و ضوابط طرفین و پس از موافقت نهادهای ذیربط معتبر خواهد بود.

همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دکتر. خانم طاهره چال در در گفتگو با خبرنگار تیتر اول گفت: موضوع تفاهم نامه در مورد مسائل علمی، آموزشی و پژوهشی است و دانشگاه باید کمک کند. و در تربیت همکاران محیط زیست و تدریس دروس دانشگاهی و علوم کمک کند. روز با ارائه خدمات مشاوره علمی، آزمایشگاهی، پاراکلینیکی و بالینی به ویژه در زمینه علوم دامی و دامپزشکی در رابطه با پارک ملی کویر و حیوانات وحشی مورد نیاز این اداره کل، البته دو طرف تعهداتی را نیز بر عهده خواهند داشت. مناطق دیگر. شد.

48

دکمه بازگشت به بالا