جامعه

لزوم توسعه فضاهای ورزشی مدارس/ضرورت همکاری دستگاه های استان برای اجرای طرح کوچ

لزوم توسعه امکانات ورزشی مدارس / نیاز به همکاری بین دستگاههای استانی برای اجرای طرح مهاجرت

فرماندار تهران با اشاره به لزوم توسعه امکانات ورزشی مدارس و همکاری بین استان تهران برای اجرای طرح مهاجرت برای کنترل وزن و چاقی دانش آموزان گفت: بخشی از کمک های مومنانه باید به وسایل ورزشی داده شود.

به گزارش تیتر اول ، در جلسه شورای آموزش و پرورش شهر تهران ، انوشیروان محسن بندپی با اشاره به لزوم حفظ بهداشت عمومی گفت: .

وی افزود: آزمایش های ژنتیکی ازدواج زمینه پرورش معلولیت را فراهم می کند و سو. هاضمه با تغذیه مناسب کنترل می شود.

وی ادامه داد: در استان تهران 56 درصد مرگ و میرها ناشی از بیماری های قلبی عروقی است که می تواند توسط تحرک و فعالیت بدنی ، 20 درصد توسط تصادفات ، 10 درصد توسط سرطان و 10 درصد توسط بیماری کنترل شود. تنفس و سایر عوامل 4٪ را تشکیل می دهند.

وی تأکید کرد که برای کنترل وزن دانش آموزان در قالب یک طرح مهاجرت به عنوان یک فعالیت بین بخشی ، همه دستگاه ها باید با هم کار کنند و هم افزایی ایجاد کنند.

بندپی در بخشی دیگر از سخنرانی با اشاره به لزوم کنترل وزن در بین دانش آموزان اظهار داشت: باید در توسعه حمل و نقل عمومی کمی و کیفی توجه شود تا استفاده از خدمات مدارس و توسعه اماکن ورزشی کاهش یابد.

وی افزود: ساختار استادیوم خوب است اما باید زمینه توسعه اماکن ورزشی همگانی و دسترسی عمومی به تجهیزات ورزشی تضمین شود.

فرماندار تهران بر لزوم توسعه تجهیزات ورزشی در مدارس استان تهران و اختصاص بخشی از کمک های مومنانه به اماکن ورزشی به منظور ایجاد زمینه پرورش فعالیت های ورزشی در بین دانش آموزان تأکید کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا