امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی استان زنجان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا زانیان ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زانیان در مراسم امضای مجازی تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و شورای عالی استان اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به یک ملت است و به شخص یا گروه خاصی تعلق ندارد.

علیرضا فیروزفر افزود: کلیه دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی با هزینه تحصیل دانشجویان پشتیبانی می شود و در استان زانیان در توسعه متعادلی قرار دارد.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی و شورای اسلامی استان از قلب مردم هستند و می توانند گام های موثری برای توسعه و پیشرفت بردارند ؛ بنابراین همکاری و تعامل باید قابلیت های متقابل را فهرست و ایجاد کند.

با امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی استان زانیان

باید یک کارگروه استانی برای همکاری ایجاد شود

شیما افشاری ، رئیس شورای اسلامی استان زانیان نیز گفت که ضرورت همکاری ایجاد کارگروه استانی است. استان زانیان دارای هشت شهر دارای شورا در سطح شهر و روستا و شورای اسلامی استان زانیان دارای هشت عضو است.

جلیل جعفری ، عضو شورای اسلامی استان زانیان ، نیز گفت: “ظرفیت هر جامعه نیروی انسانی است که می تواند به عنوان محرکی برای توسعه تلقی شود.” از پتانسیل علمی دانشگاه آزاد اسلامی ژانیان می توان برای اصلاح قوانین و مشکلات استفاده کرد.

انتهای پیام / 4103/4062 /

دکمه بازگشت به بالا