مهلت پرداخت دیه ضرب و جرح عمدی

  • اقتصادی

    مهلت پرداخت دیه بعد از رای دادگاه

    مهلت پرداخت دیه تا چه زمانی است؟ به نقل از وکیل مشهد  ماده 17 قانون مجازات اسلامی، در تعریف دیه، مقرر می دارد: “دیه، مالی است که در شرع مقدس، برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی، در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون، مقرر می شود.” بر اساس این ماده، دیه، یکی از انواع مجازات های مورد پیش بینی قانون گذار، در جرائم می باشد که باید توسط ، در مهلت پرداخت دیه بعد از رای دادگاه، در جرائم عمدی و ضرب و جرح یا جرایم غیر عمدی، به مجنی علیه یا…

    ادامه ...
دکمه بازگشت به بالا