جامعه

کلیشه های جنسیت زده و زنانی که “ضعیفه” خطاب می شوند

“خاله زنک” ، “ضعیف” ، “گریه مثل دختران” ، “قول مردانه” ، “این زن برای خودش مرد است” و … از جمله کلیشه هایی است که زنان از بدو تولد شنیده اند ؛ کلیشه هایی که به طور مستقیم و گاه غیرمستقیم تحقیر و زنانگی زنان را هدف قرار می دهند و به دلیل همین عدم آگاهی از تحقیر نامحسوس ، سالها در زبان و مکالمه ، حتی توسط خود زنان مورد استفاده و بازتولید قرار گرفته است.

به گزارش تیتر اول ، برخی از نشانه ها ، ظرافت ها و صفات زبانی که به عمد تلفظ می شوند ، به طور غیر ارادی منجر به نابودی جنسیت زن می شوند. سالها شنیده ایم که برای توصیف شجاعت یک زن ، آنها می گویند ، “این زن برای خودش یک مرد است”. در واقع ، ما به اشتباه شجاعت را یک ویژگی مردانه می دانیم و اگر زنی شجاع باشد ، مانند مردان است چون ذاتاً ضعیف است.

یا ، برای توصیف میزان گفتار چینی و ناخواسته توسط افراد ، اعم از زن و مرد ، از صفت “عمه زنکا” استفاده می شود ، و ما فرض می کنیم که گفتار چینی و ناخواسته اساساً به زنان برمی گردد ، و اگر در واقع یک مرد باشد صفت زنانه و “خاله زنک”.

زنان و مردان از تحقیر در نفس غافل از سالها این صفات و اصطلاحات را تکرار می کنند و گاهی دلیلی برای اصلاح آنها نمی بینند ، در حالی که کارشناسان معتقدند تحقیر در این کلمات می تواند بر عزت نفس زنان تأثیر بگذارد و در نهایت پیامدهای منفی برای اجتماعی و محیط کار

برخی از مردان با اعتماد به نفس بیش از حد به دلیل مردانگی بیش از حد خود را برتر می دانند

دکتر کتایون مصری ، مدرس و پژوهشگر مطالعات زنان وی به تیتر اول گفت: “برخی از مردان بیش از حد اعتماد به نفس دارند و به دلیل مردانگی بیش از حد خود را خیلی ساده می دانند.” متأسفانه ، در چنین جوامعی که آگاهی جنسیتی پایین است ؛ مردم سعی می کنند جنسیت خود را بشناسند و مسئله مورد غفلت مرد است.

یکی از اعضای انجمن مطالعات زنان ایران با اشاره به “کلیشه های جنسیتی” گفت: “افراد در همه جوامع خود را با ایده و نگرش بیان می کنند.” در طول معاشرت ، هر فرد ویژگی ها و خصوصیاتی را به خود نسبت می دهد که به عوامل و شرایط پیرامونی بستگی دارد.

نمایش نگرش های جنسیتی در چارچوب سیاست آموزش

وی ادامه داد: عوامل اجتماعی ، از جمله رسانه ها ، سیاست های آموزش ، خانواده و … ، بیانگر نگرش های جنسیتی حاکم در هر جامعه ای است که این کلیشه ها را تأیید یا منع می کند. این کلیشه ها به طور مداوم در کلمات و زبان مشاهده می شوند.

مصری معتقد است: اگرچه گفته می شود ادبیات فارسی ادبیات جنسیتی نیست ، اما در بسیاری از آثار شاعران ، نویسندگان ، ضرب المثل ها و اصطلاحات و … کلیشه های جنسیتی کاملاً غالب است. مردانگی یک ارزش محسوب می شود و صفات مثبت به عنوان مردانه توصیف می شود. حتی زنان از این کلیشه ها در مکالمات روزمره استفاده می کنند زیرا این کلیشه ها در ضمیر ناخودآگاه زن ضبط می شود و بخشی از زبان می شود.
.

وی با تأکید بر اینکه شکل گیری کلیشه های جنسیتی چند وجهی است ، ادامه داد: مفاهیم غالب تولید شده توسط عوامل اجتماعی ، مانند سیاست های دولتی ، خانواده ، ادبیات ، رسانه ها ، آموزش و … در کودکان در دوران کودکی گنجانده شده اند و این برداشت از خود در دوران اجتماعی شدن است.

یک جنس تحقیر می شود ، بنابراین اولویت به جنس دیگر است

به گفته این محقق ، در زمینه زنان ، گاهی اوقات دیدگاه های جنسیتی در زبان و ادبیات جنبه خصمانه ای برای تحقیر زنان دارد و گاهی جنبه مثبت و مثبت ، اما هر دو یک هدف دارند که نشان دادن برتری است. مردان از زنان به طوری که یک جنس تحقیر می شود تا جنس دیگر ترجیح داده شود و مورد احترام قرار گیرد.

صفات به ظاهر مطلوب اما جنسیتی

وی گفت: “ما در ادبیات و اندیشه های فرهنگی خود ، زنان را ظریف ، ظریف و آسیب پذیر می دانیم و ظاهراً این صفات دلسوزانه و خیرخواهانه است.” از طرف دیگر ، بسیاری از کتاب های روانشناسی ، جامعه شناسی و حتی فلسفه می گویند که زن باید زیبا باشد و مرد باید آن را انتخاب کند و این ایده ها از طریق زبان به زنان معرفی می شود و زنان نیز از این ایده ها استفاده می کنند ، زیرا زبان زبان بهترین هویت ، ارتباطات و ابزاری برای تعامل اجتماعی. چنین زنانی این صفات به ظاهر دلسوزانه و خیرخواهانه را از خصوصیات انسانی مرد متمایز می کنند.

استفاده از توهین جنسی و تحقیر زنان

این عضو انجمن مطالعات زنان ایران یادآور شد: مردان و حتی زنان از کلمات جنسی زیر سوگند استفاده می کنند و نمی دانند که با چنین توهین یا توهین ، شوخی و … زنان را تحقیر می کنند. دلیل آن مربوط به روند جامعه پذیری و تکرار این عبارات است. البته این دیدگاه جنسیتی مختص جامعه ما نیست و در بسیاری از فرهنگ ها وجود دارد.

ترویج کلیشه های جنسیتی برای خود زنان

به گفته وی ، گاهی حتی شوخی های دختران با تحقیر جنسیتی مطابقت دارد و این نشان دهنده آزار و اذیت جنسی مستقیم یا غیرمستقیم این دختران است که چنین جوک هایی را آموخته اند. همچنین
گاهی اوقات پیام ها ، تصاویر ، جوک ها و … در فضای مجازی بازنشر می شوند و دائماً تحقیر زنان را تأیید می کنند و زنان آنها را دوباره منتشر می کنند و از این طریق این کلیشه ها تبلیغ می شوند.

تأثیر کلیشه های جنسیتی بر عزت نفس پایین و تحقیر زنان

این محقق در زمینه مطالعات زنان گفت: این ادبیات ، غیرارادی و بدون توجه ، بر عزت نفس ، عزت نفس ، تحقیر خود در برابر جنسیت مرد و ویژگی های ذهنی زنان تأثیر گذاشته است. درونی سازی این دیدگاه ها و کلیشه های جنسیتی منجر به استفاده مداوم از آنها شده است. والدین به عنوان اولین ارتباط بین کودکان و دنیای خارج ، این کلیشه ها را دائماً به فرزندشان منتقل می کنند.

مصری معتقد است که این کلیشه ها معمول نیستند ، بلکه کاملاً و ناخودآگاه از طریق خانواده به کودکان منتقل و درونی می شوند. از طرف دیگر ، پس از ورود افراد به جامعه ، سیستم آموزش و پرورش و رسانه ها و … ، این کلیشه ها در ناخودآگاه افراد وارد می شود.

زنان این کلیشه ها را از روی ناآگاهی از تحقیر هویت جنسیتی خود تولید می کنند

این مدرس ادامه داد: زنان نیز بخشی از این جامعه هستند كه هویت آنها در همان سیستم برابری جنسیتی رشد كرده و زبان و اصطلاحات جنسی شده در ناخودآگاه آنهاست و به هویت جنسیتی آنها تبدیل شده است. تغییر هویت جنسیتی آسان نیست و تغییر آن مدت زمان زیادی طول می کشد. زنان نیز کلیشه های جنسیتی را تولید مثل می کنند زیرا با همان زبان به هویت جنسیتی دست یافته اند و چون از آن بی اطلاع هستند در تولید مثل آن مشکلی نمی بینند.

رابطه بین قدرت عبارات زبانی و فرهنگی و خدمت به مردانگی

این عضو انجمن مطالعات زنان ایران اظهار داشت: زبان با مقوله قدرت ارتباط تنگاتنگی دارد و تا زمانی که توزیع مساوی قدرت اجتماعی مانند قدرت در خانواده ، محل کار و … نداشته باشیم. برای مردان ، این برتری برای مردان نمادی ظاهری خواهد بود. و عبارات فرهنگی نیز در خدمت مردانگی خواهد بود.

وی همچنین گفت که وضعیت زنان نسبت به گذشته تغییر کرده است ، که ممکن است در برخی از زنان چنین باشد و این صفات و کلیشه ها دیگر در مورد آنها وجود ندارد. علاوه بر این ، با افزایش آگاهی زنان از جنسیت ، که به معنای درک تحقیر زنان با تولید مثل این کلیشه های جنسیتی است ، از پذیرش این کلیشه ها در جامعه کاسته می شود.

مصری افزود: تاکنون شاهد اقدام خاص ، عزم جدی و حساسیت برای تغییر این کلیشه ها نبوده ایم و این کلیشه ها را به حال خود رها کرده ایم. در نتیجه ، رها كردن یك جامعه برابر جنسیتی به خودی خود محتوایی ایجاد می كند كه توسط افراد مورد استفاده قرار می گیرد و چنین عقاید مسلط و عقاید تحقیرآمیز درباره زنان درونی می شود.

ابتدا باید به زنان اطلاع داده شود

وی با اشاره به اینکه برای تغییر این کلیشه ها به زمان احتیاج داریم ، ادامه داد: ما برای تغییر این ادبیات جنسیتی به ویژه در رسانه ها ، فیلم ها و سریال ها و … به حرکتی نیاز داریم که قطعاً اولین قدم برای کاهش و ریشه کنی زبان جنسیتی است. زن باشید ، زیرا تا زمانی که زنان از این کلیشه ها استفاده می کنند ، نمی توان انتظار تغییر در مردان را داشت.

این محقق در تحقیقات زنان گفت: اگر زنان به آگاهی ، توانمندسازی و ارزش جنسیتی خود به گونه ای برسند که مردان دیگر فرصت های زنان را تعریف نکنند ، این کلیشه ها می توانند با تولید محصولات فکری با گذشت زمان تغییر کنند. از قدرت زنان در خانواده ، محله ، محل کار و … نیز باید حمایت شود تا زنان توانمند در دام نیفتند. بنابراین ما باید آگاهی جنسیتی مردان و جامعه ، از جمله والدین ، ​​سیستم آموزش و پرورش و رسانه ها را افزایش دهیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا