استان ها

نامه نگاری دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد برای نهایی شدن حکم ریاست سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آبادان

نامه دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای نهایی شدن حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در نامه ای به وزیر بهداشت تصمیم نهایی سرپرست فعلی دانشگاه علوم پزشکی آبادان را پیشنهاد کرد.

به گزارش خبرنگار تیتر اول خیر آبادان هادر متن پیام سعید محمد به بهرام عین اللهی وزیر بهداشت گفته می شود: چنانکه به تو گفته می شود چیز 65 قانون مجازات های دائم برنامه ها توسعه کشوررهبران سازمان های مناطق آزاد از طرف دولت بالاترین مقامات منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی در آن مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیت این مسئولیت بر عهده آنهاست، «زیرا سازمان برای دستیابی به اهداف کلان و عملیاتی در جایگاه سیاست گزار، رهبر و حامی سایر بخش های دولت قرار دارد. اسناد سلامتی برتر رفتار و سلامتیتحقق اقتصاد دانش محورافزایش بهره وری و تنظیم روابط متقابل، مطالعه، استخدامگسترش همکاری ها و تعامل فعال بین المللی، تضمین حضور موثر وزارت بهداشت در توسعه سلامت و نشر علم و تکنولوژیارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و تمرکز بر کسب و کارها و موسسات دانش بنیان تجاری سازی نوآوری و اختراع افزایش درون زایی اقتصاد و آموزش و توسعه منابع انسانی و تبدیل شود سرمایه اجتماعی و لزوم همگرایی و ارتقاء کلیه ذینفعان و فعالان حوزه سلامت و سایر ذینفعان و بازیگران و همچنین ایجاد ثبات در حاکمیت اشتغال با حفظ رهبران شایسته در تصمیم گیری و خدمات اجتماعی. بومی همچنین به منظور رعایت اصل عدم مداخله در تفکیک قوا و حوزه های تصمیم گیری و دستیابی به اهداف فوق و ایجاد حاکمیت یکپارچه که لازمه موفقیت است، در نهایت با عنایت به موارد اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان منصوب شده و در این مدت زحمت کشیده و متعهد بوده است. بنابراین توصیه می شود دستورات لازم برای تثبیت مدیریت و افزایش انگیزه صادر شود جمله آنها را نهایی کنید / انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا