مسیر فعالیت تراموا در تهران کجاست؟

آفتاب نیوز :

محسن هرمزی معاون حمل و نقل شهرداری تهران درباره آغاز فعالیت تراموا در تهران اظهارداشت: به صورت پایلوت یک رام قطار LRT تا ماه آینده وارد شهر تهران می شود و در مسیر میدان امام حسین تا پایانه جدید شرق فعالیت تراموا به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد.

معاون حمل و نقل شهرداری تهران افزود: ورود این یک رام قطار تراموا در پی توافق با چینی ها انجام شده است و به زودی به صورت آزمایشی و رایگان در اختیار شهر تهران قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ قطاربرقی، تراموا یا ترام نوعی قطار است که بر روی خط آهنی که در خیابان قرار داده شده حرکت می کند. قطار برقی هم می تواند درون شهری و هم بین شهری باشد. واگن های برقی معمولاً سبک تر و کوتاه تر از قطار های معمولی و قطارشهری ها هستند. البته مرز دقیقی میان قطاربرقی و قطار های عادی وجود ندارد و برخی از قطاربرقی ها ممکن است که از روی راه آهن معمولی هم حرکت کنند. همچنین، ممکن است بتوانند از روی راه آهن قطارشهری و خطوط آهن سبک نیز حرکت کنند؛ واگن های برقی برای ترابرد مسافر و به ندرت برای ترابرد بار طراحی شده اند.

دکمه بازگشت به بالا