استان ها

خوزستان را باید به الگویی برای توسعه و پیشرفت کشور تبدیل کنیم / هیچ پروژه‌ای نباید بدون تامین اعتبار آغاز شود

باید خوزستان را به الگوی توسعه و پیشرفت کشور تبدیل کنیم/ هیچ پروژه ای بدون اعتبار شروع نشود

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه هیچ پروژه ای بدون تامین اعتبار نباید شروع شود، گفت: پروژه های زیادی در استان آغاز شده است، خوزستان باید پیشتاز توسعه کشور باشد بنابراین باید در این سطح کار را دنبال کند و الگو شود. . در مورد پیشرفت کشور..

به گزارش خبرنگار تیتر اول از جانب اهوازصادق خلیلیان در جلسه شورای برنامه ریزی استان که با حضور مسئولان ذیربط در محل هیئت مدیره استانداری برگزار شد، با اشاره به گزارش ارائه شده توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی خوزستان وی تصریح کرد: این گزارش نشان می دهد که برخی از پروژهمی بینم اعتبارآنها فقط سهم می گیرند توسعه و توسعه استان ندارند پس باید بروند داخل تایید شده پروژه ها و عملکار کارشناسی بیشتری باید انجام شود.

او گفت: مقامات دستگاهاجباری نظارت برای کنترل کامل فرآیند اجرای کار، این کنترل ها باید از خود دستگاه ها و سپس سازمان مدیریت برنامه ریزی برای اجرا شروع شود. مدیران نظارت مناسب را انجام دهید.

استاندار خوزستان با بیان اینکه هیچ پروژه ای نباید بدون آن پیش برود منابع مالی باید آغاز شود، وی افزود: پروژه های زیادی در استان آغاز شده است، خوزستان باید پیشرو باشد توسعه کشور، پس باید کار را در این سطح دنبال کنیم و الگویی برای پیشرفت کشور شویم.

عامل عالی دولت در خوزستان درباره روند افتتاح وی با بیان اینکه پروژه ها و نظارت بر آنها تاکید کرد: روند افتتاح پروژه ها و نظارت بر آنها باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

هلیلیان سازمان مدیریت برنامه ریزی را مرجع نظارتی خواند و تصریح کرد: این سازمان تحت نظارت است حکومت استانی واقع شده است، بنابراین باید از طرحجدید باید مراقبت و استفاده از وام های ما در طول 1401، روند عوض شدن دادن

وی ادامه داد: باید به پروژه ها و طرح هایی که اهمیت دارد اعتبار داده شود پایه ای در توسعه استان نقش دارند.

استاندار خوزستان در پایان بر لزوم اصلاح تاکید کرد موانع تولیداضافه شده: داخل دستگاه تحقیق و بررسیآنها زمان اضافه می کنند، بنابراین گلوگاه های تولید باید حذف شوند./انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا