جامعه

اجرای آزمایشی «بهبود روابط زوجین در ۵ سال اول زندگی»

مدیرکل مشاوره و امور روانشناسی سازمان بهزیستی از اجرای برنامه “بهبود و ارتقا روابط زوجین در 5 سال اول زندگی” به صورت آزمایشی در دو شهر کشور در سال 1400 خبر داد.

بهزاد وحیدنیا در مصاحبه با تیتر اول ، وی با اعلام موارد فوق اعلام کرد: در سال 1400 برنامه ویژه ای برای بهبود و مراقبت از زوجین در 5 سال اول زندگی داریم که به صورت آزمایشی در دو شهر منتخب البرز و تهران اجرا می شود.

وی ادامه داد: این طرح کمک می کند تا اقدامات پیشگیرانه با رویکرد مدیریت پرونده و تساوی خدمات برای زوجین تازه ازدواج کرده که ممکن است با بحران های مختلف روبرو شوند فراهم شود.

مدیرکل مشاوره و امور روانشناسی سازمان بهزیستی کشور گفت: این طرح وضعیت روابط زوجین را ارزیابی می کند و برای کسانی که نیاز به خدمات یا توجه بیشتری دارند ، تمام هزینه های تحصیل یا مشاوره آنها از طرف دولت تأمین می شود. + زندگی شروع به کار می کند.

وحیدنیا افزود: خانواده ها پس از دریافت خدمات آزاد نخواهند شد و این برنامه تا سالهای آینده ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این برنامه به صورت آزمایشی در حال اجرا است ، افزود: وقتی نتیجه گرفتیم ، برنامه ای برای توسعه فعالیت داریم. ما رویکردی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی خانوادگی داریم ، اما خانواده ها رها نمی شوند و به محض شروع برنامه و پس از ارزیابی های اولیه ، زوجین پیروی می کنند و برنامه های دیگری برای سال آینده در نظر گرفته می شود تا زندگی زوجین وارد نشود یک مرحله بحران

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا